Smena magnetnih polova Zemlje: - Blogovi - Forum Krstarice
Prikaži RSS

Krilata Boginja; Njena kontroverza; Vreme "pre" stvaranja;

Smena magnetnih polova Zemlje:

Oceni ovaj blogSmena magnetnih polova severne i južne Zemljine polulopte; Uslov podudarnosti između duhovnih
entiteta spuštenih-s-visine i izronelih-iz-dubine;

&
Dok je vladao kružni tok vremenâ ptica-selica je stalno menjala pol magnetnog pera vrh svoje glave. Ali,
kada se ustalila na Severu, nemoćna da u jesen poleti (zato jer je jedno, spram nje pobedničko vreme stalo na
čelo uzlazne spirale događanja) zov (nedogođene) prošlosti postade toliki da izazva u njoj grč. Fontana
svetlosti
što izvire iz pernate krune se zaledila i okovala pticu, a glavno magnetno pero je počelo
da joj se
koleba između dva suprotna zemljina pola – opredelivši se za procep sred dvosmernog vremena; tj. za prolaz
unazad ka mestu izopštenom iz opšte struje: ka komori njenog uma, gde pluta ostrvce od okatog kristala, koga
napajaše kap s tavanice vremena.

&

Planeta Zemlja se malo bila nagnula ka jugozapadnoj strani, gde joj je pretilo
skretanje s stare putanje i obrušavanje u bezdan...

&
Južna Zemljina polulopta, u podsvesti severnih naroda, predstavlja rajsko prastanje,
sveprisutnu prošlost kakva se nikada nije dogodila:
ona je obečanje uokvireno obzorjem pravde, što dolazi na samom kraju istorije;
ona je ne drugo do znak samosvesne nemogućnosti sopstvenog apriornog ostvarenja.
Mesta slivanja podzemnih voda /vrtlozi tamne energije/ predstavljaju izvore napajanja
tropskog rastinja – jednu veliku nepoznanicu /od koje je potekao život/.
Na krajnjem severu polarna svetlost čini oprečni izvor ukorenjenosti živih stvorenja
koja grabe sa visine i spuštaju u dubinu ovu trenutačnu viziju prvog stvoriteljskog bića.
Ali to biće više nema svoju astralnu prędivnu materiju, jer ju je predalo svetu – koji se od
njega otuđio i raspao na dve polovine!
Duhovi iz podzemnih pećina napustili su svoja utočišta na jugu (koja je ispunio korov) i
vinuli se (zanosom) u polarni krug; stožer sazvežđa, koji nije zamenio toplinu prvobitne
pećine, ali je zadržao u sećanju viziju iščezlog: bledi lik majke koji se udaljava od ljudskog
sveta. Sada koloplet duhova savesti, unutar prošlog zbivanja, predvodi ona (krilata mala vila,
sklupčana usred oluje) u kojoj je koncentrisana svest o nemogućnosti daljnjeg prostiranja
(večnog širenja) majčine tamne energije. I ona – poput Arijadne – iz upetljanog klupka tih
duhova – izvlači vršno-uzlazni konac; onaj koji se vezuje za kakvo zemaljsko biće, kome –
usled posvećenosti bledoj udaljavajućoj prilici – trebaše hitna pomoć: jedan novi orijentir.

&
Nova elita na Zemlji bi se sastojala od onog lanca zemaljskih individua kakav se
odmotava isključivo s vretena njihovih ejdetskih slika, eteroplovnih duhova savesti.
Izgon iz rodne kuće, u kojoj je nabujao korov oko spomenikâ i privukao smutna
stvorenja iz retrogradne prošlosti, biva nadomešten jakom pismenom mrežom
svetskih putnika, arheologa-tumača i antropologa.
Oni će – otkrivanjem daljne starine – ponovo da uspostave mnoge kosmopolise na Zemlji;
one bez čije oscilatorne vertikale – zujeće rilice zlatne bube – nema uspona u zvonasto
produbljeno indigo nebo.

&
Heliada (iz moje novele: "Kula Vetrova - potraga za parametrom zla").

&
Magnetni polovi, kao i dobro i zlo, ne mogu u potpunosti da se relativizuju:

Božanskim okom (napetom satnom oprugom) patentiran ritam preobrazde sveg (u magnovenju viđenog) zla u dobro, jeste hibernisan na sopstvenim vršnim tačkama i uskladišten u crnu kutiju. Uslov te preobrazde (tačnije, istrgavanja prostora smisla iz Mesečevog ogledala) jeste doterivanje sveg pojavnog (unutarsvetskog) zla do tih (predizračunatih) vrhunaca – na kojima se događa hibernacija mlazeva (čovekovog) odgonetanja smisla tog istog zla (i to kao premašaj patenta) i suočavanje sa Licem Svedoka: – gospođom strave. I to traje sve dok se u tišini tog napregnutog čekanja ne dogodi pomak Sunčeve kazaljke ka prvom času: prosek kruga (nemoguće) podudarnosti vrha dobra i vrha zla! Jer ono što je na Zemlji najstrašnije koči kazaljku-u-oku nemog posmatrača, i isto oko kameni u meteor – kadar da izvrši planetarno-društvenu promenu; točak sreće zavitlan u nepoznato; zauvek sebe-oboreno crveno-petokrako počelo. I najzad: dosanjano-apsolutni prevrat obzorja obećanja.

Heliada (iz "Neitinog obzorja").

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Žalosna ptica


"Kada se Psiheja-život spušta ka senima u poluprozirnu šumu, po Persefoninom tragu, slepa se lastavica baca pred noge sa stigijskom nežnošću i zelenom grančicom. U susret begunici žuri gomila seni, dočekujući naricanjem novu drugaricu, i slabačke ruke krše pred njom u nedoumici i s bojažljivom nadom.
(…)
Ne čuju se ptice. Imortela ne cveta. Prozirne su grive noćne ergele. U suvoj reci plovi prazni čun. Među zrikavcima reč je bez svesti. I polako raste, kao šator ili hram … O, kad bih mogao da vratim stid okatih prstiju, i ispupčenu radost prepoznavanja. Ja se toliko plašim ridanja Aonida, magle, zvonjave i razjapljenog ponora. A smrtnima je data vlast da vole i prepoznaju, za njih će se i zvuk preliti u prste; ali ja sam zaboravio šta hoću da kažem i bestelesna misao će se vratiti u dvorac senki. Sve nešto drugo prozirna ponavlja, samo lastavica, drugarica, Antigona…"

(Mandeljštam: "Kada se Psiheja-život spušta ka senima")


*
heliada (fragmenti).


&.
L’entonnoir temporel


Au cœur de l’Atlantide il existait un désaccord entre le projet reçu d’en haut et le matériel puisé d’en bas.

Le développement de la raison primitive ne pouvait pas atteindre la vision qui l’avait déclenchée, si bien qu’elle dut s’arrêter à l’avant-dernière marche du temple dont elle avait, elle-même, construit l’escalier. C’est alors que fut jeté le premier regard en arrière: regard embrassant les créatures écrasées le long du projet parcouru qui n’avaient pas compris le rythme et l’ordre hiérarchique du cortège qui évoluaient (comme dans un songe) vers le point culminant de éclaircissement d’une vision stellaire; elles s’étaient laissées totalement envahir par l’avidité, de sorte qu’elles ne s’étaient pas aperçues du système céleste, fixé au compas dans la nuit des temps.

Ce n’est qu’alors que – grâce aux scènes de violence – que l’on se rendit compte de la scission entre ce qui était en haut et ce qui était en bas; car ce qui était en bas n’était que le vide d’exploration spontanée de ce qui était en haut, non pas celle de son principal matériel de construction aussi, qui (en tant que réalité attestée des temps anciens) est condamnée à l’autodestruction; pour ressussiter ensuite, de ses restes, au témoignage de ce qui était en haut, dont la sphéricité fut blessée par la jalousie, s’était finalement rendu compte de sa suffisance, du caractère autonome de sa propre évolution, due au fuseau bien agencé, du squelette vivant de création d’images. Mais en premier lieu, au sujet parlant, individu humain d’autodépassement de sa situation initiale favorable dans une île bienheureuse – grâce au don de rire: à Baubo elle-même.

D’où s’ensuit la délivrance du souffle, enfermé dans un cocon de lumière obscure, en métamorphose du ver à soie, ou l’élargissement des horizons cognitifs dans toutes les directions.

Nouvelle loi d’Athéna Pallas qui, projetée par la Foudre hors la chambre de l’Entendement, cerveau repousse la loi de l’évolution dans les plus grandes profondeurs de la Terre, afin qu’elle puisse augmenter son effet: et qu’elle se transforma en même temps en l’olivier qui par un de ses rameaux touche les nuages: la plate-forme de l’Hyperborée.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Catherine Ristitch Aglae

Pošalji "Smena magnetnih polova Zemlje:" na Facebook Pošalji "Smena magnetnih polova Zemlje:" na Google Pošalji "Smena magnetnih polova Zemlje:" na My Yahoo! Pošalji "Smena magnetnih polova Zemlje:" na Live Pošalji "Smena magnetnih polova Zemlje:" na MySpace Pošalji "Smena magnetnih polova Zemlje:" na Twitter Pošalji "Smena magnetnih polova Zemlje:" na Digg Pošalji "Smena magnetnih polova Zemlje:" na del.icio.us

Ažurirano 13.12.2012. u 22:05, autor: heliada (dodatak)

Kategorije
Nekategorizovano

Komentari