Prikaz knjige >>Mojrina kontroverza - Krilata boginja u Vremenu "pre" stvaranja>> - Blogovi - Forum Krstarice
Prikaži RSS

Krilata Boginja; Njena kontroverza; Vreme "pre" stvaranja;

Prikaz knjige >>Mojrina kontroverza - Krilata boginja u Vremenu "pre" stvaranja>>

Oceni ovaj blog
Prikaz knjige >Mojrina kontroverza - Krilata Boginja u Vremenu "pre" stvaranja>
**
Međužanrovske knjige Mojrina kontroverza i Neitino obzorje, čini se, predstavljaju
izvestan pokušaj reinterpretacije, postmodernim jezikom, drevnih kosmoloških mitova
vezanih za predstavu o Boginji – jasnovidoj projektantkinji svetova; – onoj čiji se gest
odricanja od Sunčanog Prestola, odnosno povlačenja u dubinu Noći, u potonjim vremenima
tumačio kao gest slabosti a ne kao čin slobodne volje.

Jedino aristokratija duha jeste ta koja je održala, kroz ponore potonjih vremena, nit
preistorijskog razumevanja ovog gesta. I ona se – kao nepostojeća, jer svud po zemaljskoj
kugli rasejana, klasa – odlikuje umećem rilkeovski shvaćene, trezvene komunikacije sa
mrtvima. Stoga je iz toga proizišlo pismo svetlosti jedino obeležje njenog prepoznavanja,
ali ujedno i zametak prve ideje o demokratiji – kao razsredištenju posvećenog, božanski
animalnog
, trona.
**
Iako su motivi ovih knjiga drevni a jezik (postupak) postmoderan, značajan izvor
nadahnuća našla sam u nemačkoj idealističkoj mistici, kod francuskih i ruskih simbolista,
te u evropskom ranijem i kasnijem romantizmu; takođe u romanu Hermana Broha
Vergilijeva smrt.

Upravo u Brohovoj osudi sveg estetskog i romantičarskog, odnosno u njegovom
uslovnom povezivanju umetnosti sa zlom, ja sam videla putokaz za pronalaženje nove
estetike, kao i za jedno drugačije tumačenje ideje o romantizmu.
**
Ideja odricanja od moći, mnogo starija od hrišćanstva, u svom se cenzurisanom, daleko
slikovitijem obliku – kosmopoeziji, “podzemno” provlačila kroz srednji i novi vek, i to
zahvaljujući kultu palimpsesta; – odakle je uzvodno (duboko nesvesnim putevima)
doplovila u teoriju i književnost postmodernog vremena.

U isti mah, ovim knjigama se pokušava i ponovno oživljenje jednog puta kojim su
mitski simboli i slike bili “nevidljivo” inkorporirani u zapadnofilozofske kategorije – na taj
način da čine onaj neupredivo finiji, naknadno otkrivajući deo njihove građe.

a u t o r


****
ODLOMAK iz moje knjige "Mojrina kontroverza".

&
U antičkim kosmogonijama -- kao i kod gnostika --- svet je nastao iz Haosa;
&
Antička Mojra, Boginja-Ptica -- preteča Sofije?

&
U pretpočetku stajaše dilema: – zebnjom ispunjeno zastajanje Mojre (Suđaje), koja
baca – u vakuumsko neizmerje – svesadržavajucu kocku; fascinacija pred ponorom
sopstvenog odlučivanja; progledanje u mogućnost toga da beskrajnost sama postane
zakonita – ukoliko se prelome pečati njene stranputice
.

&
Šta beše u vremenu pre stvaranja? Ako se u njemu sve zbilo, čemu ponavljanje? Na
koji način je doslo do proseka kugle te potpunosti dahom jedne apsolutno neznane a pri
tom sverasvetljavajuće budućnosti? ...
Šta je to sto postojaše kao prvo i prajedino, kao vid svedoživljenosti u prošlosti? –
štastvo same odluke, koja nikad nema svoj subjekt (lebdeći upražnjen Presto u Noci). I to
zato jer se neka odluka može pustiti u delovanje samo ako je izrečena u ime onog koji je
odlučio, ne i onih koji (još) to nisu. A Hora Lahesa (prva kćer/faza Anankina, “uski
prostor” odlučivanja, mera jedne nepredstavljivo prefinjene gotike sazveždja), budući da joj
“ptičje”-snovidni pogled klizi kroz nepoznate svetove drugih subjekata i pre nego što
utvrdi vlastitu polaznu tačku zraka samovidilaštva, ni ne moze da izrekne odluku u svoje
ime, već samo u ime beskonačnog lavirinta svetova kroz koji prolazi. Zato ona, kao
nemogući subjekt apsolutne (ulančano-svetske) odluke, ni ne može ovu pustiti da se o-stvaruje;
mora je sakriti duboko, do u okrilje majčinske noći. A nasuprot toga ostaje da
počiva iz-izvornog-otpali, ili zaboravom uvremenjen svet.

Jer, postoji samo jedna odluka a priori, u smislu anticipacije ishoda svih još-nedonesenih
odluka, ali čija je sveoblikujuća slika nedovoljna jasna ili tek kroz maglu
osvetljena. Ona – kao tvarna slika svog simbola – štiti opšti pravac odluke, tako što s
tačke nemog posmatranja meri intenzitete želja koje je izboruju te postepeno preoblikuju.
Da bi se ova anticipacija (“mačji” vid u mraku) kristalisala do svojih krajnjih detalja, ona
mora (u vidu “niko-subjekta”) izvršiti pad samogašenja – do u beskonačno malu tačku
svoga iz-sveta-isključenog vidilastva; a to je pad unazad, do u haos fluktuirajućih želja.
Svaka želja ponaosob, kao tu još neiskušana u trajnosti svog intenziteta, mogući je
konstituent ove opšte a neizrečene odluke – koja je prigušen krik pra-usamljenosti
(Lahesine). Ali je takođe moguća i kao njen protiv-hitac, kao stranputica, i to s visoko
sputanim intenzitetom odaziva (toj pra-usamljenosti) – na čijoj se tišini ova sama u svojoj
opštosti iskušava.
Povratak ove odluke svom prethodnom vidu, biva tu njome predsvesno i
zakomplikovan, da bi ona – tek sagledavanjem svoje suprotne strane – istrgnula za sebe
prostranstvo “noćno-paliteljskog” smisla; zapravo, smisla održavanja sebe u prostoru
napetosti
, ili stalnom otklonu naspram provalije besmisla, iz koje jedine i može da se tka
jedno novo, nežnije svetlosno (dublje-senkovitije) prostranstvo – kao protiv-hitac apriornoj
nemogućnosti izvršenja nje same; tačnije, kao jedna nevidljivo delujuća volja – koja je
“noćno” naličje večnog ponavljanja; ujedno, svet u osvitu nečije pojedinačnosti:

***
“” Ona je apstraktna linija, ili linija leta. ... Kretanje, poput devojke kao izbegličkog bica, ne može biti
opaženo. ...produžiti linije bega ...eliminisati suvišno ...doseći apsolutnu neopažljivost ...Biti u osvitu sveta.
... Postaje se ceo svet svođenjem na jednu ili više apstraktnih linija koje hoće da se produže i povežu sa
drugima, da bi odmah direktno i proizvele neki svet, u kome je taj svet koji postaje. (...) ” * / “Trost,
misteriozan autor, načinio je portret devojke uz koga je vezao neku vrstu revolucije: ... ””* /””up. Trost:
“Ona je istovremeno bila u svojoj osetljivoj realnosti, i u idealnom produžavanju svojih linija poput
projekcije neke ljudske grupe koja će tek doći.””/ **
(Delez/Gatari: Postajanje intenzivnim, neopažljivim, životinjom
).
****
Heliada. (Katarina Ristić Aglaja http://www.katarinaristichaglaja.in.rs/
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(francuski prevod se nalazi u blogu "Boginja ima, što stoluju samotno-neme...")

Pošalji "Prikaz knjige >>Mojrina kontroverza - Krilata boginja u Vremenu "pre" stvaranja>>" na Facebook Pošalji "Prikaz knjige >>Mojrina kontroverza - Krilata boginja u Vremenu "pre" stvaranja>>" na Google Pošalji "Prikaz knjige >>Mojrina kontroverza - Krilata boginja u Vremenu "pre" stvaranja>>" na My Yahoo! Pošalji "Prikaz knjige >>Mojrina kontroverza - Krilata boginja u Vremenu "pre" stvaranja>>" na Live Pošalji "Prikaz knjige >>Mojrina kontroverza - Krilata boginja u Vremenu "pre" stvaranja>>" na MySpace Pošalji "Prikaz knjige >>Mojrina kontroverza - Krilata boginja u Vremenu "pre" stvaranja>>" na Twitter Pošalji "Prikaz knjige >>Mojrina kontroverza - Krilata boginja u Vremenu "pre" stvaranja>>" na Digg Pošalji "Prikaz knjige >>Mojrina kontroverza - Krilata boginja u Vremenu "pre" stvaranja>>" na del.icio.us

Ažurirano 15.12.2014. u 09:42, autor: heliada

Kategorije
Nekategorizovano

Komentari