Zajednička svesna suština (I) - Blogovi - Forum Krstarice
Prikaži RSS

Ljubav prema mudrosti

Zajednička svesna suština (I)

Oceni ovaj blog
Pojam nesvesnog ima svoje korene još u antičkom dobu pošto se pominje u Vedama izmedju 2500 i 600 godina pre nove ere. Takođe se pominje i u srednjem veku od strane Paracelzusa i Oresme, ali tek s Frojdovom metodom psihoanalize taj pojam dobija potrebnu pažnju i priznanje.

Kompleksnost nesvesnog reflektuje se u kompleksnosti osećanja ili njihovom polaritetu. Nesvesno sadrži dva komplementarno suprotna nagona destruktivnosti i konstruktivnosti u vidu osećanja mržnje i ljubavi. Takvi različiti nivoi su identifikovani kao podsvesni i nadsvesni nivo svesti. Njih je religija identifikovala kao Telesnu i Duhovnu svest, dok neki od psihologa daju sledeća objašnjenja:

Engleski psiholog, F. W. H. Myers je tvrdio da "hidden in the deep of our being is a rubbish heap as well as a treasure house."
Na osnovu Myers izjave Rabbi Israel H. Levinthal, koji je zastupao mišljenje da je svesno i podsvesno krunisano supersvesnim (nadsvesnim) u jednom predavanju u Njujorku je izjavio:
" In contrast to the psychology that centres all its researches on the subconscious in man's nature, the new psychology of the superconscious focuses its attention upon the treasure house - the region that alone can explain the great, unselfish, heroic deeds of man.”
Po profesoru Jules-Bois sa Sorbone, francuski psiholozi su istraživanjem ustanovili postojanje supersvesnog koje je “exact opposite of the subconscious mind as conceived of by Freud; and which comprisess the faculties that make man really man and not just a super-animal.”

Različit naboj polarne snage svesti proizvodi svesnu aktivnost mišljenja koja predstavlja svesni nivo ili inteligenciju. Ljudi kroz inteligenciju formiraju identitet preko kojeg određuju vrednosti i u sebi i izvan sebe te na taj način imaju doživljaj postojanja.

To je izuzetno kompleksan proces pošto u njemu učestvuju, ne samo suprotni nagoni unutar vlastite svesti već isto tako i vrednosti izvan ljudi te se na taj način stvara novi polusvesni nivo. Za takav nivo je takodje karakteristično da obrazuje polaritet u vidu personalnog podsvesnog kao i personalnog nadsvesnog.

Personalno podsvesno je koncentracija svih bolnih, traumatičnih, negativnih ili neosmišljenih iskustava koje osoba stiče tokom svog života. Oni predstavljaju destruktivnu silu koja se stalno održava time što se ego zadržava u pojavnim zakonitostima postojanja te njegova reakcija na iskustva ima karakteristike nefunkcionalnog otpora ili aktivnosti u vidu ozlojadjenosti, ljubomore, zavisti, kajanja, besa, mržnje, zlobe itd.

Ne samo što takvom reakcijom osoba nije u stanju da shvati i prevazidje konflikte već ona izaziva različite organske kao i mentalne promene od kojih je najčešća depresija. Stalno pothranjivanje destruktivnih osećanja i misli ili jačanje destruktivne svesne sile ugrozi proticanje Prane, a preko nje i suštinskog duhovnog smisla koji se emituje iz duše.

Svest se vezuje samo uz mozak pošto se preko njega odvija svesna aktivnost mišljenja. U svakom slučaju da mozak (kao centralni nervni sistem) ima vitalnu i najznačajniju funkciju, ali isto tako celokupan telesni sastav ili organizam vrši određenu funkciju u procesu formiranja mišljenja i osećanja, te je takodje afektiran njima.

Zato svaki događaj ili impresija tokom našeg života koja proizvodi različite misli/osećanja ostaje "utkana" u organizam u vidu karakteristične telesne reakcije. Aktiviranje određenog intenziteta osećanja uslovljava i određene misli kao što i misli izazivaju određene telesne reakcije ili intenzitet osećanja koji je "utkan" u organizam.

Personalno nadsvesno je akumulacija svih lepih, konstruktivnih ili smisaonih momenata u životu jedne osobe. Podsećanje na takva iskustva uvek ima blagotvorno dejstvo kako na fizičko tako i na mentalno funkcionisanje.

Personalni nadsvesni nivo je različit za svako ljudsko biće pošto je rezultat njegovih specifičnih iskustava kao i postignutog duhovnog razvoja. U njemu je koncentrisan sav smisao ili mudrost i ljubav koje je osoba ostvarila tokom života.

Medjutim, ljubav koja se oseća kroz personalno nadsvesno nije suštinski nadsvesni nivo duše. Takva ljubav je samo put do duše ili bezgranične dubine ljubavi koja se u njoj krije. Duša je živi izvor ljubavi i smisla dok je personalni nadsvesni nivo oformljeni ili ograničeni nivo ljubavi. Zato on sadrži latentnu arogantnost u vidu osećanja vlastite savršenosti i razumevanja koja može sprečiti dublju interakciju s dušom.

Iako takva arogantnost može pružiti osećaj zadovoljsta ona predstavlja vid ograničenosti fizičkom egzistencijom i njenim zakonitostima te u iznenadnim teškim situacijama može da preraste u ekstremno osećanje bezvrednosti i depresije. Zato se emocionalna stabilnost i smisaoni razvoj može postizati samo kroz suštinski nadsvesni nivo. On je koncentrisan u nemanifestovanoj dimenziji smisla. Mi smo preko duša (ljubavi) povezani s celim univerzumom. Naše duše su kao zrake sunca koje potiču iz potpuno istog večnog izvora života.

Pošalji "Zajednička svesna suština (I)" na Facebook Pošalji "Zajednička svesna suština (I)" na Google Pošalji "Zajednička svesna suština (I)" na My Yahoo! Pošalji "Zajednička svesna suština (I)" na Live Pošalji "Zajednička svesna suština (I)" na MySpace Pošalji "Zajednička svesna suština (I)" na Twitter Pošalji "Zajednička svesna suština (I)" na Digg Pošalji "Zajednička svesna suština (I)" na del.icio.us

Kategorije
Nekategorizovano

Komentari