Različite vrste aktivnosti na palneti Zemlji (II) - Blogovi - Forum Krstarice
Prikaži RSS

Ljubav prema mudrosti

Različite vrste aktivnosti na palneti Zemlji (II)

Oceni ovaj blog
Mnoge religije Telesnu svest predstavljaju kao vatrenu ili zlatnu zmiju koja je u bliskoj vezi s Božanstvom. Tako na primer, gnostička sekta Ophites je predstavljala Hrista u obliku zmije. U hinduizmu Kundalini takodje asocira na zmiju.

Medjutim, zmija predstavlja oblik emanacije kao i odvajanje i individualizaciju od ideje (Sina) kojom se uzrokuje svesni "Pad" ili transformacija u Lucifera i Demijurga, tj. nižih božanstava koji grade tela prema idejama koncentisanim u početnoj savršenoj ideji Sina. Projekcija "vatrene zmije" u telu je DNK.

Sin ili ideja je savršena, pasivna celovitost svesti koja emituje kreativnu aktivnost ili vibraciju od koje nastaje fizički oblik. Tako da je kreativna aktivnost ili vibracija rasplinuta individualnost ideje sa komplementarno suprotnim zakonitostima. Zato je takav odnos u hrišćanstvu predstavljen kao Hrist-Lucifer, dok je u hinduizmu predstvaljen kao Šiva-Šakti.

Šiva se takodje povezuje uz vatru i simboliše "Čisto Jedno" kao i ono što je "Večno čisto". Šakti je ženska ili niža Šivina aktivnost, tj. njegova emanacija koja stvara materijalni svet i telo. U Bhagavad Gita Krišna govoreći o jnana (znanju) napominje da je neophodno spoznati razliku izmedju tela i duše. Telo je polje aktivnosti (kshetra) dok je duša samo znanje toga polja (kshetra-jna).

Swami Abhanayanda daje sledeće objašnjenje Šive i Šakti:
"...the universe is manifestation of an insubstantial creative Energy which, vibrating into form, creates the entire phenomenal universe. This Energy, or Shakti has no independent existence of its own, but is merely a projection upon a static background of pure Consciousness or Shiva - just as thought-energy that creates dream-images is a projection upon the consciousness of an individual mind. Thus, Shiva and Shakti, the transcedent Absolute and the Energy which manifests as the immanent world, are simply polar aspects of the same one supreme Being."

Prema tome, materijalnost nastaje lančanom transformacijom svesti. Ekspanizja potpune svesne bezobličnosti i nemanifestovanosti prouzrokuje vibratornu aktivnost misli proizvodeći mentalnu energiju koja se transformiše u fizičku energiju, a iz nje u materijalne oblike. Tako da je suština materijalnog telesnog oblika svest ili nematerijalni, bezoblični "centar" koji se obično naziva psihom, dušom ili neuništivim (večnim) Sopstvom.

Zato se i govori o odnosu tela, uma i duše ili duha. Swami Prabhupada piše:"...above the senses is the mind, and above the mind is intelligence, and above the intelligence there is the soul. Thus the aim of real education should be self-realisation, realisation of the spiritual values of the soul."

Formiranje mozga rezultira najkompleksnijom vibratornom aktivnošću Telesne svesti čime kreirana, fizička manifestacija živog bića stupa u interakciju sa svojom idejom ili nefizičkom dimenzijom što rezultira inteligencijom ili sposobnošću mišljenja. Preko ideje koja je koncentrisana u Sinu uspostavlja se interakcija s Ocem (ljubavlju) a time i Duhom (razumom) koji predstavlja savršenu ravnotežu njihove interakcije.

Pošalji "Različite vrste aktivnosti na palneti Zemlji (II)" na Facebook Pošalji "Različite vrste aktivnosti na palneti Zemlji (II)" na Google Pošalji "Različite vrste aktivnosti na palneti Zemlji (II)" na My Yahoo! Pošalji "Različite vrste aktivnosti na palneti Zemlji (II)" na Live Pošalji "Različite vrste aktivnosti na palneti Zemlji (II)" na MySpace Pošalji "Različite vrste aktivnosti na palneti Zemlji (II)" na Twitter Pošalji "Različite vrste aktivnosti na palneti Zemlji (II)" na Digg Pošalji "Različite vrste aktivnosti na palneti Zemlji (II)" na del.icio.us

Kategorije
Nekategorizovano

Komentari