Atmosfera (II) - Blogovi - Forum Krstarice
Prikaži RSS

Ljubav prema mudrosti

Atmosfera (II)

Oceni ovaj blog
Po svojim karakteristikama etar je veoma blizak pojmu duha. Duh potiče od latinske reči "spiritus" koja ima značenje vazduha, duvanja ili disanja. Grčke reči pneuma, nus, psiha takođe označavaju pojam duha. Duh se obično definiše kao nevidljivi (nematerijalni) smisao koji prožima univerzum, a na živa bića deluje kroz atmosferu ili tačnije vazduh.

U mnogim religioznim učenjima vazduh se navodi kao materijalni element preko kojeg duh vrši interakciju s telima živih bića, te na taj način ne samo što održava nižu životnu aktivnost njihovih tela, već ih spaja s njihovom idejom i dušom.

Naša reč vazduh takođe asocira na vezu vazduha s duhom. Ona se sastoji od dve reči i to vaz (vas) i duha: u značenju celokupnosti, rasprostranjenosti duha. Veza između vazduha i duha takođe je očigledna i u izrazu izdahnuća koji se upotrebljava prilikom smrti inteligentnih, živih bića. Primer povezanosti života s dahom ili disanjem, odnosno vazduhom može se naći i u Bibliji:
"Gospod Bog, stvori čoveka od praha zemaljskoga i duhnu mu u nos dah života; i čovek posta živo biće." (Postanje 2:7)

Ovde je napravljena razlika između praha zemaljskog ili neorganske materije koja ne koristi vazduh i živih bića kojima je on neophodan. Cirkulacija vazduha u telima živih bića ili način njegovog korišćenja je takođe značajan pokazatelj kompleksnosti njihovih tela ili potencijalne inteligentne aktivnosti.

Tako na primer, raspiratorni sistem ljudi se razlikuje od riba, biljaka itd. Interesantno je pomenuti da se prilikom disanja samo oko dve trećine vazduha koristi u razmeni kiseonika i ugljen dioksida, dok se jedna trećina izdahne onako kako se i udahnula.

Medjutim, u univerzumu sve ima svoju svrhu i razlog postojanja. Možda se tom trećinom odvija viša suptilna interakcija ili transformacija nefizičkog, duhovnog entiteta s fizičkom dimenzijom ili telom koju mi jos uvek nismo u stanju da uočimo i objasnimo.

Hrišćanska religije nije jedina koja život, a naročito inteligenciju povezuje s dahom, duhom i vazduhom. Takva konekcija je zastupljena i u kineskoj kulturi kao i u hinduizmu. Sličan koncept propagira i vitalizam gde se smatra da živa bića poseduju naročiti kvalitet "životne sile" ili elan vital za razliku od neorganske materije. Reč elan vital je prvi upotrebio Bergson i stavio je u blisku vezu sa svešću.

Kineska tradicija propoveda postojanje Či elementa u značenju "vazduha", "daha","životne sile", duhovne enerije" itd. i ima svoju primenu u tradicionalnoj kineskoj medicini. Veruje se da Či cirkuliše telom kroz suptilne kanale koji se zovu meridijani i da bolesti u većini slučajeva nastaju ukoliko dodje do neuravnotežene ili poremećene cirkulacije Či. Medjutim, pojam Či je veoma kompleksan pa se često povezuje i sa spoljnom energijom "Čing Šeng Li" koja dolazi iz zemlje i neba.

U hinduizmu pojam Prane je veoma sličan pojmu Či pa se veruje da Prana kroz telo protiče kroz suptilne kanale koji se nazivaju nadis. Njen najsuptilniji materijalni elemet je dah, mada se može naći i u krvi. Smatra se da je najveća koncentracija Prane sadržana u spermi muškaraca kao i vaginalnoj tečnosti žena.

Prana se prvi put pominje u Upanišadima kao sila koja održava telo u fizičkoj egzistenciji i koja u isto vreme predstavlja majku misli i razuma, ali koja nije Atman ili duša. U Ayurveda se smatra da je sunce i njegova svetlost izvor Prane.

Pošalji "Atmosfera (II)" na Facebook Pošalji "Atmosfera (II)" na Google Pošalji "Atmosfera (II)" na My Yahoo! Pošalji "Atmosfera (II)" na Live Pošalji "Atmosfera (II)" na MySpace Pošalji "Atmosfera (II)" na Twitter Pošalji "Atmosfera (II)" na Digg Pošalji "Atmosfera (II)" na del.icio.us

Kategorije
Nekategorizovano

Komentari

  1. zxy (avatar)
    Zaisdta su interesantna i uvek aktuelna ta drevna učenja u raznim kulturama.Svuda se sreće slična intuicija u mitovima i religijama.Pitanje je da li je to intuicija istog fenomena,ili je možda neka zakonitost u razvoju svesti ljudskog roda ili možda prenošenje učenja dodirom različitih kultura.Skoro sam čitao o starom Egiptu i iznenadio se koliko toga savremenog vuče poreklo od njih.
    Dobro je što nam daješ pregled i podsećaš koliko toga istog ima u ljudima i da je mudrost svuda u osnovi ista.
  2. sofija06 (avatar)
    zxy. Verujem da se u svemu krije mnogo vise nego sto se moze i naslutiti.