Religiozno shvatanje nastanka univerzuma (I) - Blogovi - Forum Krstarice
Prikaži RSS

Ljubav prema mudrosti

Religiozno shvatanje nastanka univerzuma (I)

Oceni ovaj blog
Kao što je već istaknuto, reči su odraz ili refleksija višeg sustinskog nivoa svesti. Zato potraga za skrivenom suštinom neminovno u sebe uključuje analizu reči ili pojmova. Ono što je interesantno pomenuti u vezi značenja različitih religioznih pojmova koji su nastali na različitim jezicima je njihova zapanjujuća podudarnost i međusobna smisaona povezanost.

Tako na primer, U Hinduizmu suština svega ili reč Brahman ima značenje bujanja, bubrenja, klijanja ili nečeg što bukne, prsne ili raste. U Gnosticizmu Bog je poznat kao Monad ili Jedan koji se još naziva i Pleroma (grč: πλήρωμα - punoća, ispunjenost) čime se želi ukazati na jedinstvenu punoću iz koje sve izvire ili nastaje.

Pleroma takođe obeležava i region svetlosti. U Neoplatonizmu Pleroma ima značenje savršenog inteligibilnog sveta kojem se suprostavlja ograničeni čulni svet. Na latinskom se postojanje kaze "existere" što znači izaći, istupiti, kao i pojaviti se. Istupiti (individualizovati) i izaći se može samo iz nekog jedinstva ili zajedništva, kao što pojava može uslediti iz neke nepojavnosti ili nemanifestovanosti.

Time se sugeriše da manifestovana materijalna individualnost fizičke egzistencije nastaje iz nemanifestovanog nematerijalnog jedinstva. Kao i to da manifestovani nemir životne aktivnosti nastaje iz nemanifesovanog mira ili savršene punoće zivota.

Jedna od osnovnih poteškoca s kojom se susreće religiozno tumačenje nastanka fizičke dimenzije iz nefizičke je njihova suprotnost. Bezvremenska (suštinska) zakonitost nefizičke dimenzije se pokušava objasniti kroz vremensku (prolaznu ili pojavnu) uzročno-posledičnu zakonitost fizičke dimenzije. Drugim rečima, sažeta celina neograničenog, neiskazivog smisla se objašnjava ograničenim ili iskazivim delovima toga smisla.

Ono što u suštinskoj dimenziji predstvalja instantnost ili istovremenost (pošto uzrok ne prethodi posledici) u fizičkoj dimenziji predstavlja ciklus vremenskog trajanja ili razvoja (nastanka i nestanka ili ekspanzije i sažimanja univerzuma).

Hindu religija takvu ekspanziju i sažimanje poredi s disanjem ili udisajem i izdisajem. Moment u kojem se udisaj i izdisaj sreću, tj. uzrokuju međusobni nastanak i nestanak ili transformaciju, predstavlja apsolutnu sveobuhvatnost postojanja.

To je moment u kojem nestaje daha ili aktivnosti te se karakteriše savršenim mirom, punoćom, smislom i istinom. U Hrišćanstvu takvi različiti aspekti ili stanja svesti se predstavljaju kao sveto trojstvo ili Otac, Sin i Sveti Duh.

Otac je apsolutna svesna sazetost ili bezuslovna ljubav kojom se ostvari ekstaza punoće, zadovoljstva i savršenstva. U ekstazi nestaje daha ili aktivnosti, tj. manifestacije te je takvo svesno stanje izvan domena shvatanja ili razumevanja.

Medjutim, ekstaza nosi u sebi skrivenu ili nemanifestovanu iskru (vatru) života koja kulminacijom ekstaze bukne u plamen ideje. Zato je prva misao ili ideja koja nastaje iz ekstaze ljubavi sama vatra života ili celovitost smisla te je simbolično predstavljena kao jedini ili jedinorodjeni Sin.

Sin kao i Otac prevazilazi sposobnost razumevanja pošto predstavlja jedinstvo, koncentaciju ili nezamislivu snagu aktivnog svesnog principa u kojem je sadrzan savršen imidž ili slika univerzuma.

Transformacija Oca u Sina ili kulminacija ljubavi u misao odrazi se kao vibracija ili jedinstven, univerzalni zvuk koji se nalazi u osnovi svakog tela ili oblika u fizičkoj egzistenciji. Ekspanzijom Sina, ideje ili koncentisanog aktivnog principa svesti stvara se fizički univerzum ili pojava svetlosti i tame.

Nemanifestovanost i bezvučnost Oca dobija pojavu tamnog pasivnog mira ili tišine prostora dok Sin ima pojavu aktivne svetlosti. To se dešava usled toga što zvuk ne može da se prenosi ili širi kroz prostor već se transformiše u svetlost. Zvuk postoji samo u okviru manifestovane kreacije univerzuma koja ima atmosferu.

Pošalji "Religiozno shvatanje nastanka univerzuma (I)" na Facebook Pošalji "Religiozno shvatanje nastanka univerzuma (I)" na Google Pošalji "Religiozno shvatanje nastanka univerzuma (I)" na My Yahoo! Pošalji "Religiozno shvatanje nastanka univerzuma (I)" na Live Pošalji "Religiozno shvatanje nastanka univerzuma (I)" na MySpace Pošalji "Religiozno shvatanje nastanka univerzuma (I)" na Twitter Pošalji "Religiozno shvatanje nastanka univerzuma (I)" na Digg Pošalji "Religiozno shvatanje nastanka univerzuma (I)" na del.icio.us

Kategorije
Nekategorizovano

Komentari