Veliki prasak (II) - Blogovi - Forum Krstarice
Prikaži RSS

Ljubav prema mudrosti

Veliki prasak (II)

Oceni ovaj blog
Takvo verovanje je dato i u Hermesovom zakonu. Na Emeraldskoj Ploči koja je takođe poznata pod imenima Tabula Smaragdina i Hermesova Tajna, za koju se veruje da je napravljena od Egipatskog mudraca ili boga Hermesa Trismegistusa koji se povezuje uz Egipatskog boga Thoth ili Grckog boga Hermesa između ostalog piše i sledeće: " To što je ispod odgovara tome što je iznad, a to što je iznad odgovara tome što je ispod da bi se ostvarilo čudo Jedne Stvari."

Po Hermesovom zakonu isti princip važi i za pojavnu (fizičku) i suštinsku (nefizičku) dimenziju postojanja. Pošto u fizičkoj dimenziji postoje komplementarne suprotnosti čijom interakcijom se uzrokuje stalna promena to znači da i suštinska svesna dimenzija takođe sadrži dva komplementarno suprotna stanja aktivnosti i pasivnosti čija stalna naizmeničnost uzrokuje promene.

Isto tako, time se fizička (pojavna) dimenzija postojanja takođe određuje kao komplementarna suprotnost nefizičkoj (suštinskoj) dimenziji postojanja te po tom principu vrši s njom interakciju. Dok u fizičkoj egzistenciji nešto postaje veće širenjem dotle je u nefizičkoj ili svesnoj dimenziji obrnuto. Svest sažimanjem ostvaruje višu sveobuhvatnost ili suštinu te je apsolutna svesna sažetost ili nemanifestovanost apsolutna bezgraničnost, sloboda i savršenstvo.

Naizmenična promena aktivnog i pasivnog stanja svesti (postojanja) koja ima karakteristiku stalnog sažimanja i ekspanzije se reflektuje u celom univerzumu kao ravnomerni ritam (pulsiranje) vremena (sezone) kao i života. Tako na primer, dan zamenjuje noć, leto zimu, rad iziskuje odmor, budno stanje spavanje... Kod ljudi i životinja život pulsira kroz otkucaje srca, izdisaj i udisaj itd.

Kroz takve pojave se vidi da jedno stanje uvek kulminira u drugo ili vlastitu komplementarnu suprotnost, odnosno da se odvija stalno kruženje u kojem ni jedno stanje u potpunosti ne nestaje već se samo smenjuje.

Odredjivanje svesti kao suštinskog entiteta postojanja koji kreira pojavu, oblik ili materiju zastupljeno je skoro u svim religioznim učenjima koja su nastala nezavisno jedna od drugih.Tako na primer, u Tao Te Ching piše:
"Ono bez oblika prožima sve oblike."
"Sve stvari sveta su rođene od telesnog a telesno je rođeno od netelesnog."
Biblija navodi sledeće: "Verom poznajemo da je svet rečju Božjom stvoren, tako da je ono što je vidljivo postalo iz nevidljivog."
U Gnosticizmu: The Hypostasis of the Archons (The Reality of the Rulers) piše:
"And she established each of his offspring in conformity with its power - after the pattern of the realms that are above, for by starting from the invisible world the visible world was invented."

Za Budiste suština svega je praznina koja predstavlja suprtonost materijalnosti. Nasadiya Sukta iz Rigveda govori o Jednom biću-nebiću koje "diše bez daha". U Upanišadima Brahman je predstavljen kao bezoblično Jedno koje je neiskazivo. Jevrejska religija ili Judaizam propoveda Boga kao apsolutno bestelesno jedinstvo izvan vremena. U Soto Zen se kaže: " Sve je Jedno i sve je različito."

Iako različite religije imaju različita imena za svesni bitak kao na primer, Bog, Tao, Alah, Brahman itd. sve ga one definišu kao suštinsko Jedno iz kojeg sve nastaje i u koje se sve vraća. Kao i apsolutnu punoću ili zajedništvo svih razlika u jedinstvenoj celini ili prosvetljenoj sveobuhvatnosti koja krije tajnu postojanja. U takvom svesnom stanju prestaje svaki nemir ili aktivnost jer se bića ujedinjuje sa svojim bitkom u kojem pronalaze istinu ili ostvaruju mir svog suštinskog bitisanja.

Pošalji "Veliki prasak (II)" na Facebook Pošalji "Veliki prasak (II)" na Google Pošalji "Veliki prasak (II)" na My Yahoo! Pošalji "Veliki prasak (II)" na Live Pošalji "Veliki prasak (II)" na MySpace Pošalji "Veliki prasak (II)" na Twitter Pošalji "Veliki prasak (II)" na Digg Pošalji "Veliki prasak (II)" na del.icio.us

Kategorije
Nekategorizovano

Komentari

  1. zxy (avatar)
    Odavno znam i osećam
    da što je više različito to je više isto

  2. sofija06 (avatar)
    Bez sustine nema pojave kao sto se ni bez pojave ne bi mogla otkrivati sustina. Zato isto i razlicito ima svoju funkciju u razvoju smisla.