Legenda o Bogu i Luciferu (II) - Blogovi - Forum Krstarice
Prikaži RSS

Ljubav prema mudrosti

Legenda o Bogu i Luciferu (II)

Oceni ovaj blog
U legendi, Bog predstavlja nemanifestovanost postojanja ili nefizičko postojanje koje ima karakteristike apsolutne nevidljivosti i pasivnosti te u poređenju s manifestovanom ili vidljivom, aktivnom dimenzijom fizičkog postojanja izgleda kao nepostojanje.

Međutim, pojavno nepostojanje ili ništavilo (praznina) nije ništa drugo nego suštinska svesna punoća. Takvo svesno stanje predstavlja najviši potencijal smisla koji se sažeo u intenzitet ljubavi. Kada taj intenzitet ostvari vrhunac sažetosti on kulminira u kreativnu aktivnost mišljenja (Lucifer) koji formira fizičku ili pojavnu dimenziju postojanja (prirodu) s njenim zakonitostima.

Intenzitet ima karakter statičnosti ili pasivnosti. Međutim, njegovo stalno sažimanje stvara nijanse različite jačine koje dovode do njegove kulminacije ili ekspaznije u aktivnost. Aktivnost je drugačiji ili suprotan kvalitet intenzitetu koji ima drugačije ili suprotne zakonitosti razvoja.

Ipak, svesna aktivnost nikada ne bi mogla nastati iz svesnog intenziteta (osećanja) a da već nije bila sadržana u njemu. Zbog toga je nemanifestovano pasivno stanje svesti suština aktivnog ili manifestovanog stanja svesti. U kineskoj filozofiji se zato i kaze da jin nosi u sebi seme janga kao da i jang nosi seme jina čime im se omogućava da kulminiraju jedno u drugo te da na taj način reprodukuju ili obnavljaju sami sebe, a time i sve što postoji.

Anaksagora je takođe zastupao mišljenje da suprotnosti sadrže jedna drugu ili da se nalaze u svemu samo u različitoj proporciji. Svest je život koji diše ili pulsira kroz vlastito sažimanje i ekspanziju čime pokreće čitav lanac transformacija. Sve te transformacije su zasnovane na istom principu sažimanja i ekspanzije kao i interakciji komplementarnih suprotnosti o čemu svedoči i Emeraldska ploča poznatija pod nazivom Hermesove tajne na kojoj između ostalog piše:
" To što je ispod odgovara tome što je iznad, a to što je iznad odgovara tome što je ispod da bi se ostvarilo čudo Jedne Stvari."
Ispod i iznad imaju značenje fizičke i nefizičke egzistencije čime se nastoji istaći njihova uzajamna interakcija i povezanost kao i isti princip njihovog funkcionisanja.

Intenzitet osećanja ili apsolutno jedinstvo i sažetost svesti se nikada ne može razumeti niti objasniti. Takva snaga već samim prelaskom u aktivnost ili svesnost (misao) ograničava sama sebe i predstavlja nešto drugo. Zato i Lao Ce kaže: "Onaj koji zna, ne govori. Onaj koji govori, ne zna."

Ovde govor simbolizuje manifestaciju te ono što se iskazuje ili manifestuje uvek ima ograničeni karakter pojave jer je suštinska celovitost sadržana u neiskazanom ili nemanifestovanom.

Iz nemanifestovanog intenziteta punoće iskrsne kreativna aktivnost ili svesnost (što je u legendi predstavljeno kao sukob ili odvajanje Lucifera od Boga). Takav momenat se odrazi kao prasak (zvuk) ili totalna ekspanzija koja razara bezobličnost i uslovljava rađanje materijalno/energetskog oblika ili pojave, tj. novog kvaliteta postojanja koje predstavlja potpunu suprotnost svesnom jedinstvu.

Ne samo što se kroz materijalno/energetske oblike i pojave ostvaruje apsolutna individualizacija različitih elemenata ili atoma već su oni sami po sebi nesvesni. Međutim, nesvesni oblik ili pojava je jedini način da smisaona bezobličnost (svest) objavi samu sebe ili realizuje svoju kreativnu aktivnost.

Pošalji "Legenda o Bogu i Luciferu (II)" na Facebook Pošalji "Legenda o Bogu i Luciferu (II)" na Google Pošalji "Legenda o Bogu i Luciferu (II)" na My Yahoo! Pošalji "Legenda o Bogu i Luciferu (II)" na Live Pošalji "Legenda o Bogu i Luciferu (II)" na MySpace Pošalji "Legenda o Bogu i Luciferu (II)" na Twitter Pošalji "Legenda o Bogu i Luciferu (II)" na Digg Pošalji "Legenda o Bogu i Luciferu (II)" na del.icio.us

Kategorije
Nekategorizovano

Komentari

  1. asurbanipal (avatar)
    Hm... zanimljivo... i dobro,svakako!
  2. sofija06 (avatar)
    Hvala asurbanipal