Legenda o Bogu i Luciferu (I) - Blogovi - Forum Krstarice
Prikaži RSS

Ljubav prema mudrosti

Legenda o Bogu i Luciferu (I)

Oceni ovaj blog
Ne samo što različite religije ukazuju na postojanje duhovne ili nefizičke dimenzije postojanja, već veoma često one objašnjavaju i njenu uslovljenost i interakciju s fizičkom dimenzijom, a ne retko i sam nastanak fizičke dimenzije. Tako na primer, u hrišćanskoj legendi o Bogu i Luciferu dat je opis nastanka fizičke dimenzije postojanja iz nefizičke.

Mada postoji više verzija te legende njihova suština je ista. Pre nego što se pređe na objašnjenje legende potrebno je takođe odrediti i značenje imena Lucifer.

" Lucifer (lat.) doslovno rimski prevod imena božanstva koje su Grci naživali Fosfor (Phosporos) ili Heosfor 'Svetlonosac' ili 'Onaj koji donosi jutro'. Istim imenom su Grci i Rimljani nazivali planetu Veneru (Afroditinu zvezdu), odnosno 'zvezdu Danicu'. U hrišćanskoj tradiciji, međutim, Lucifer je posebno ime Sotone lažnog anđela (vesnika) svetla (II Kor. 2,11). Do te promene značenja došlo se alegorijskim tumačenjem pojedinih mesta Biblije (Isaija 14, 12; Luka 10, 18; II Kor. 2, 11)."

Paralelno s Luciferom bilo bi interesantno pomenuti i različita shvatanja božanstva demijurg.
"Demijurg (grč.) graditelj, zanatlija; Ksenofont pripisuje Sokratu verovanje da je čovekovo telo izgradio neki mudar zanatlija. U Platonovom dijalogu 'Timaj' demijurg je životni princip materijalnog sveta i umetnik koji oblikuje kosmos oblikujući a potom mešajući elemente vodu, vatru, vazduh i zemlju; u tom svojstvu Platonov demijurg je više i starije biće od drugih nižih božanstava koja oblikuju telesnu građu smrtnih bica."

Neki od gnostika su demijurg predstavili kao silu zla koja je kreirala materijalni svet koji se u potpunosti razlikovao od božijeg sveta dobra. Isto tako, indijsko božanstvo Šiva koje zajedno sa Bramom i Višnom sačinjavaju trojstvo, predstavljeno je kao graditelj i rušitelj.

To su samo neki primeri u različitim religijama koje smisaonu kreativnost ili večnost nefizičkog i prolaznost ili besmislenu destruktivnost materijalnog vide kao dve potpuno suprotne ali nužne promene u postojanju koje se nalaze u stalnoj interakciji. Njima se takođe objašnjava i uzrok postojanja destruktivnog i konstruktivnog nagona ili postojanja telesne i duhovne svesti kod inteligentnih živih bića kao ljudi.

Prema mitologiji Lucifer je bio najsposobniji Božiji anđeo koji je isteran s neba pošto je došao u sukob s Bogom. Rezultat tog proterivanja bio je Luciferov pad iz više sfere ili neba (nefizičko postojanje) u nižu sferu ili zemlju (fizičko postojanje) gde on osniva svoje carstvo. To carstvo postaje potpuna suprotnost Božijem carstvu jer je Luciferov pad uslovio i promenu njegove svesnosti. Međutim, takva suprotnost omogućava stalnu interakciju ili aktivnost, odnosno razvoj koji predstavlja osnovnu karakteristiku svesti ili postojanja, tj. Boga.

Po drugoj verziji Lucifer se dobrovoljno iz više sfere, kada se za to ukazala potreba u "Božijem planu", spustio u nižu sferu da bi time omogućio neophodne i nužne promene i razlike koje su sastavni deo Božijeg postojanja (razvoja smisla) ali rezultat toga je takođe bila i nužna promena njegove svesnosti koja postaje potpuna suprotnost Božijoj, te on postaje zao.

To bi ukratko bio sadržaj dve verzije legende sa veoma pronicljivom simbolikom.

Pošalji "Legenda o Bogu i Luciferu (I)" na Facebook Pošalji "Legenda o Bogu i Luciferu (I)" na Google Pošalji "Legenda o Bogu i Luciferu (I)" na My Yahoo! Pošalji "Legenda o Bogu i Luciferu (I)" na Live Pošalji "Legenda o Bogu i Luciferu (I)" na MySpace Pošalji "Legenda o Bogu i Luciferu (I)" na Twitter Pošalji "Legenda o Bogu i Luciferu (I)" na Digg Pošalji "Legenda o Bogu i Luciferu (I)" na del.icio.us

Kategorije
Nekategorizovano

Komentari

  1. zxy (avatar)
    Želim da odam priznanje ovim tvojim tekstovima.Vrlo lepo i jasno pišeš o nečemu što je uvek aktuelno a malo poznato širem auditorijumu.A potrebno je da se zna jer znatiželja za tim je uvek prisutna.
    U ovom tekstu nedostaje objašnjenje gde se čovek u svemu tome nalazi.Mislim da je to najbolje prikazao J.Milton u svom epu "Izgubljeni raj"pa ovim i preporučujem to koga zanima ova tema.
  2. sofija06 (avatar)
    Hvala zxy.