Religija, nauka i filozofija kao različiti aspekti svesnosti ljudi (IV) - Blogovi - Forum Krstarice
Prikaži RSS

Ljubav prema mudrosti

Religija, nauka i filozofija kao različiti aspekti svesnosti ljudi (IV)

Oceni ovaj blog
Drugo jedno veoma popularno shvatanje je da su ljudi vrsta viših životinja. Pored toga što takav stav nije u potpunosti ispravan on je takođe i štetan. Njime se ljudi oslobađaju svake odgovornosti. Ko očekuje od životinje da se vlada odgovorno?

Iako postoji sličnost, kako između ljudi i životinja, tako i između svega što postoji u fizičkoj egzistenciji, postoje takođe i određene, specifične razlike između svih vrsta i individualnosti unutar njih. Dr Rolo Mej takođe piše:
"Sigurno kontinuum između ljudi i životinja treba da se sagleda jasno i realno; ali se ne treba suviše brzo donositi neopravdani zaključak da između ljudi i životinja nema razlike."

U Bibliji se ističe razlika između ljudske vrste i svih ostalih vrsta na planeti Zemlji. Za ljude se navodi da su stvoreni u Božijem obličju. Materijalni oblik uvek reprezentuje odredjenu ideju ili smisao, tj. nematerijalnu suštinu ili svest. Tako na primer, obličje kamena, cveta, lava, itd. se razlikuje od obličja ljudi zato što oni reprezentuju različitu svest ili inteligenciju.

Jedino se inteligencija ljudi karakteriše sposobnošću planske izmene ili kreacije, ne samo svega oko sebe, već i same sebe. Mi smo ono što sami od sebe napravimo ili što sami sebi dozvolimo da budemo našim vlastitim izborom.

Za kreativnost je neophodan izbor. Bez izbora nema kreativnosti već samo uslovljenost i nužnost. Kompleksnost izbora i kreativnosti ljudi, tj. njihovog razumevanja daleko nadmašuje sve ostale vrste na planeti. Tako na primer, razumevanje koje uzrokuje ponašanje jelena, konja, ovce itd. je određeno ili ograničeno pa su i njihove akcije i reakcije predvidljive.

U svakom slučaju da unutar svake od tih vrsta postoje individualne razlike i reakcije, međutim, one nisu toliko drastične i izražajne kao kod ljudi. Jedino se kod ljudi mogu pronaći primeri uzvišene kreativnosti i nesebične ljubavi kao i ponori zla i okrutnosti ili užasa destruktivnosti.

Razlog tome je što jedino ljudska vrsta ima moralnu dimenziju koja im omogućava uvid u dobro (konstruktivnost, smisao, ljubav) i zlo (destrukcija, besmisao, mržnja). Od izbora ljudi da razvijaju moralnu dimenziju zavisi i njihov kvalitet razumevanja ili njihovo konstruktivno i destruktivno ponašanje.

Moralnost ili nagon kreativnosti i ljubavi je koncentrisan u nadsvesnom nivou dok je nagon destruktivnosti i mržnje koncentrisan u podsvesnom. Ljubav ima karakter spajanja ili udruživanja ljudi te samim tim ima konstruktivan karakter zajedništva kojim se ostvaruje najviša svesnost i razumevanje, dok mržnja ima karakter otuđivanja ili izdvajanja od konstruktivnog zajedništva što prouzrokuje sebičnost ili ograničenu svesnost i razumevanje koje vodi ka destrukciji.

Ljudi su u stanju da naprave svestan izbor svojih akcija i reakcija dok ostale vrste nemaju takav izbor već je on uvek nagonski ili instinktivan. I ne samo što ljudi imaju mogućnost izbora, nego je stalan i odgovoran izbor osnova funkcionisanja njihove svesnosti pošto su oni neprekidno prinuđeni da vrše izbor između konstruktivne egzistencije zajedništva i destruktivne ili otuđene, sebične egzistencije.

Niko neće osuđivati divlju zver ukoliko se destruktivno odnosi prema drugim životinjama ili okolini pošto njena inteligencija nema sposobnost odgovornog izbora vlastite akcije ili reakcije kao ljudska. Na akcije i reakcije ljudi primenjuje se drugačiji kriterijum jer su oni u stanju da predvide posledice svojih akcija.

Pored toga što životinje nisu u stanju da se ponašaju odgovorno one takođe ubijaju jedna drugu da bi opstale. Da li se taj isti zakon stvarno može primeniti na ljude? Da li naš opstanak zavisi od uništenja jednih od drugih? Ili baš naprotiv u koegzistenciji jednih s drugima?

Osnovni uslov opstanka ne samo naše vrste već i same planete Zemlje nalazi se u skladnoj koegzistenciji svega što postoji na njoj. Jedina vrsta koja je u stanju da shvati tu zakonitost su ljudi. Zbog toga oni imaju i odgovornost ili dužnost da ostvare uslove za takvu koegzistenciju.

To je bitna razlika između nas i životinja. Zakon životinja je rešenje za tu vrstu ali nikako ne za ljude. Primena takvog zakona na ljude vodi u totalnu degradaciju njihove svesnosti pa shodno tome i u samouništenje.

Današnjim naučnim dostignućima i tehnološkim inovacijama se postigao takav stepen razvoja da je moralno vođstvo daljeg naučnog progresa postalo nužno pošto je on prerastao svesnost samih ljudi.

Svesnost ljudi i njihove tehnologije se može porediti s malim detetom koje se igra atomskom bombom i koje svakog trenutka može da pritisne pogrešno dugme. Zato je neophodno da se usmeri pažnja na moralne vrednosti i odgovornost, odnosno da se omogući tom detetu da odraste i da bude svesno samog sebe i onog što drži u rukama.

Danas je više nego ikad potrebno jedinstvo nauke koja se bavi proučavanjem fizičkih pojava ili fizičkog aspekta života ljudi s duhovnim ili suštinskim religioznim stavovima kao i filozofije koja pokušava da obuhvati oba ova aspekta u jednu celinu. Albert Ajnaštajn je takođe bio svestan te činjenice kada je izjavio: "Nauka bez religije je hroma, religija bez nauke je slepa."

Naučna dostignuća omogućavaju filozofiji njen bolji uvid u sveobuhvatnost koju ona nastoji da dosegne dok onda filozofija sa svoje strane može bolje da osvetli put nauci i ukaže joj u kom pravcu treba da se kreće. To se pogotovo odnosi na etička pitanja razvoja pojedinih naučnih disciplina.

Pošalji "Religija, nauka i filozofija kao različiti aspekti svesnosti ljudi (IV)" na Facebook Pošalji "Religija, nauka i filozofija kao različiti aspekti svesnosti ljudi (IV)" na Google Pošalji "Religija, nauka i filozofija kao različiti aspekti svesnosti ljudi (IV)" na My Yahoo! Pošalji "Religija, nauka i filozofija kao različiti aspekti svesnosti ljudi (IV)" na Live Pošalji "Religija, nauka i filozofija kao različiti aspekti svesnosti ljudi (IV)" na MySpace Pošalji "Religija, nauka i filozofija kao različiti aspekti svesnosti ljudi (IV)" na Twitter Pošalji "Religija, nauka i filozofija kao različiti aspekti svesnosti ljudi (IV)" na Digg Pošalji "Religija, nauka i filozofija kao različiti aspekti svesnosti ljudi (IV)" na del.icio.us

Kategorije
Nekategorizovano

Komentari