Pavle M. Dzeletović Ivanov - Poreklo Arbanasa (19) - Blogovi - Forum Krstarice
Prikaži RSS

osveta 1912

Pavle M. Dzeletović Ivanov - Poreklo Arbanasa (19)

Oceni ovaj blog
Poreklo Arbanasa (19)

Nasilno iseljavanje SrbaNovopazarski Sandžak preseca prirodnu vezu Crne Gore i Srbije
Podstiče se islamizacija, kao i aglomeracija muslimanskog stanovništva sa raznih strana na ovom području, koje time dobija karakter vojne krajine. Najsudbonosnije promene dogodiće se, tek posle 1878. kadda se ovde naseljavaju muhadžiri iz okolnih krajeva Crne Gore i Bosne, čime se otvara proces svojevrsne heterogenizacije cele oblasti.

U svemu tome Albanci nisu uspeli da uhvate dubljeg korena, ali je ova oblat - od 1878, poznata kao Novopazarski sandžak - zbog svoje nove muslimanske koncentracije postala izuzetno značajna za srpski narod, presecajući prirodnu vezu između Crne Gore i oslobođene Srbije na veoma sličan način kao što je kosovsko-metohijski albanski "klin" presekao prirodnu i društvenu vezu srpskog naroda Moravske Srbije sa Makedonijom.


Kolonizacija

Na prostorima srpskih zemalja albansko naseljavanje otpočinje od 17. veka koje i dan danas, ove 2003. godine, traje, posebno u 1999. godini. Ovo naseljavanje ostavilo je u istorijskoj svesti srpskog naroda krvavi trag nasilja. To su kačački zločini, zulumi samozvanih paša i zverstva doseljenih muhadžira. Za dolazak i prisustvo albanskih doseljenika vezuju se mnoga predanja o masovnom i pojedinačnom zulumu, o pljački, pogromu i proterivanju Srba sa svoje zemlje.

Ukupna slika albanske kolonizacije je mračna i ovo nije priča o "prirodnom" silasku prenaseljenih pastira sa gladne planine u plodnu, tobož napuštenu ravnicu. Ovo je u stvari bilo osvajanje i otimanje tuđe zemlje i uništavanje srpskog naroda na njegovom matičnom istorijskom području. Činjenica je da su albanskom kolonizacijom tokom 18. i 19. veka naterane na iseljavanje i prognane ogromne mase srpskog naroda, i da to nikako nije naseljavanje "retko naseljenih i pustih" područja, već upravo infiltracija, razbijanje i denacionalizacija kompaktnih i gusto naseljenih oblasti.

Glavni udar albanske ekspanzije tokom 18. i 19. veka, od Metohije do Toplice i Mausrice se zna. Kolonizacija Albanaca je od samog početka praćena nepodnošljivim terorom, koji je, uzet u svojoj ukupnosti, uzrok masovnog iseljavanju Srba, zatim opasnost od islamizacije i albanizacije. Činjeni su veliki zulumi od strane Albanaca nad Srbima u svim mestima Kosova i Metohije pa i tamo dokle su Albanci stizali.

Reč "zulum" označava sva nasilja i nečoveštva: pod njom se podrazumeva ucena, ubistvo, proterivanje sa imanja i otimanje imanja, "pečenje" užeženim vršnikom, "udaranje na obraz" - silovanje, otimanje žena i devojaka, rad na poturčivanju. Albanci su se u prvim mahovima naseljavali na prevaru, a potom su to činili nasilnički. Nasilje je glavno obeležje albanske kolonizacije. Kako i zašto je došlo do iseljavanja Srba i do albanske kolonizacije srpskih zemalja. Uočava se da su to istorijski i psihološki uzroci.

Početni impuls pokretanju masa dalo je tursko osvajanje: to su seobe prouzrokovane turskom najezdom krajem 14. i početkom 15. veka; to bi bio prvi metanastazički talas, koji su pokrenute južnoslovenske mase Makedonije, Srbije, a potom i Bosne, i bacane u etapama na sever i u zapadne krajeve. Tokom prvo razdoblja turske vladavine dolazi do izražaja i uticaj janičara na raseljavanja, zapravo "danka u krvi", kojim se sve do 1676, kada je ukinut, svake četvrte godine oduzimala petina dece od šest do devet godina radi islamizacije i regrutovanja. Da bi to izbegli, ljudi su bežali u šume i planinske oblasti ili se iseljavali na teritoriju Austrije ili Venecije.

Uostalom, "ovo uzimanje dece u toku dva i po veka imalo je ista dejstva kao da je svake četvrte godine bila po jedna migracija". Seobe su prouzrokovane i austrijsko-turskim ratovima najpre u razdoblju 15. i 16. veka, a potom do kraja 17. i 18. veku, kao i bune u 17. i 18. veku. Posle svakog ustanka, verovatno neuspešnog, pokretao se pobunjeni narod sa svoga ognjišta da se spase od turskog pogroma.

Ovom su doprinosili i Albanci koji su mnogo zlostavljali srpski narod. A tu su i društveno-ekonomski uzroci, kmetski režim i čifčijski sistem, koji je osobito posticao na iseljavanje. Turci su od početka 18. veka iz političkih i strategijskih razloga pomagali ovu nasilnu kolonizaciju muslimana na osetljivim tačkama i pravcima. Tako je albanska kolonizacija bila izvedena podsticanjem i uz podršku turskih vlasti, propraćena islamizacijom, asimilacijom i surovim nasiljem nad srpskim narodom tokom čitavog 18. i 19. veka. Uglavnom albanska kolonizacija i nasilje su uzrok iseljavanja Srba sa svojih prostora.


Zločini

Kada se osvrnemo na prošlost za vreme turskog osvajanja Balkanskog poluostrva Arbanasi su primivši islam stvorili sebi prerogative neke vrste gospodara nad hrišćanskom rajom. Od tada će Kosovo i Metohija doživljavati svoje sudbonosne dane zbog kolonizacije arbanaških plemena i događaja koji su se odigrali na ovom području. Jedan od njih je pokušaj hrišćanske Evrope da odagna Turke sa svog tla, koji nije ostvaren u ratu između Svete lige i Turske 1683-1699. godine kada je Srbija bila ratno poprište.

U slamanju hrišćanske vojske kod Kačanika početkom 1690. na strani Turaka učestvovali su i Arbanasi. Nakon ovog rata u Srbiji vlada opšte zlo, pokolji Srba odvođenje u ropstvo, paljenje sela i gradova. Posle toga će Austrija i Turska ratovati još dva puta sve dok se među njima granica nije uspostavila na Savi i Dunavu 1739. godine. Od tada pa sve do 1912. godine Arbanasi će se boriti na strani Turske protiv naroda na Balkanu i Evrope.

Pošalji "Pavle M. Dzeletović Ivanov - Poreklo Arbanasa (19)" na Facebook Pošalji "Pavle M. Dzeletović Ivanov - Poreklo Arbanasa (19)" na Google Pošalji "Pavle M. Dzeletović Ivanov - Poreklo Arbanasa (19)" na My Yahoo! Pošalji "Pavle M. Dzeletović Ivanov - Poreklo Arbanasa (19)" na Live Pošalji "Pavle M. Dzeletović Ivanov - Poreklo Arbanasa (19)" na MySpace Pošalji "Pavle M. Dzeletović Ivanov - Poreklo Arbanasa (19)" na Twitter Pošalji "Pavle M. Dzeletović Ivanov - Poreklo Arbanasa (19)" na Digg Pošalji "Pavle M. Dzeletović Ivanov - Poreklo Arbanasa (19)" na del.icio.us

Ažurirano 04.12.2010. u 14:05, autor: osveta 1912

Kategorije
Poreklo Arbanasa

Komentari