Константин Леонтјев о Србима - Blogovi - Forum Krstarice
Prikaži RSS

Трећи Пут

Константин Леонтјев о Србима

Oceni ovaj blog


Што се Срба тиче, они су на државном плану подељени на четири дела:

1) на независну кнежевину ;
2) на Црну Гору ;
3) на турске поседе ( Босна, Херцеговина и Стара Србија ) и
4) на аустријске поседе ( Словенци, Хрвати, Далматинци итд . ) .

Подељени су и према религији и то на три вере:

- православну,
- католичку и
- муслиманску.

Православни Срби имају две династије на власти, у Београду и на Цетињу. Њихово je племе и географски доста равномерно подељено на две половине: Дунавом и великим планинама; на северо-западу су аустријски Срби, на југо-истоку - турски.


Код такве, са бројем становника несразмерне разнородности историјског васпитања, Срби не само да нису могли да код себе развију неке нове, за њих типичне и посебне културне црте славизма ( правне, религијске, уметничке итд . ) , већ су у последње време почели да губе и оне словенске карактеристике које су код њих постојале од давнина Они не само да нису до сада били ствараоци нечег новословенског, него нису билини добри чувари свог, старосрпског.
Њима не одговара да кнежевина има стару скупштину са једним домом, већ желе да уведу два законодавна дома, према демократским западним обрасцима.

Срби су, не треба ни говорити, сви демократи; код њих епска патријархалност прелази на најбољи начин у најпростију буржоаску утилитарност. Они, поред лекара и трговаца, имају војне службенике и чиновнике итд. Али, чиновници и војна лица нигде не чине родовни сталеж, који би васпитавао своје чланове у одређеном правцу; они се регрутују из разних средина и међу њима могу бити људи различитог начина мишљења. Јуче чиновник или војни службеник, a сутра слободан грађанин ичлан опозиције, или, чак, отворенивођа побуне. Како је васпитана сва српска интелигенција, тако су васпитани и људи који служе влади. Гаранције за апсолутну монархију ми у Србији не налазимо. Срби нису могли да поднесу чак ни оно самовлашће са којим je, на патријархалан начин, желео да њима управља њихов ослободилац и национални јунак, стари Милош. Још док je живот народа био навишем степену патријархалности, Срби су већ хтели даимају устав ипобунили су се. Историја показује чак да су револуције, које су збациле Милоша, довеле на престо Александра Карађорђевића, a затим овог последњег свргле опет у корист Обреновића, биле чиновничке. То je била борба бирократских партија задоминацију и власт.

Дакле, понављам, код Срба очигледно не налазимо гаранције за јаку монархију. Кад je y питању било каква родовна аристократија, било какво племство, у Србији од тога нема ни трага. "Сваки Србин je племић!" каже c поносом Србин*. Ово племићко осећање властитог достојанства карактеристично je за читав народ. У турским покрајина маса српским живљем постојало je донедавно локално муслиманско племство словенске крви, али je оно по бројности безначајно. Приликеводе све више и више Турску ка свеопштем изједначавању права. Сами ти босански бегрви, крјипочињу даинтензивније него раније доживљавају своје словенско порекло, ускоро ће постати потпуно немоћн и због унутрашње поделе, због супротних утицаја народности и муслиманства на њихову савест и интересе. Уопште, овај племићки елемент словенског муслиманства нема значаја. Црна Гора je, можда, врло важна у стратешком погледу за Словене, у случају борбе c Турском или Аустријом, али je у политичком погледу тако мала, a y државном тако проста и патријархална да o њој овде не морамо ни говорити.


Тако je, на пример, код Срба сва мржња усредсређена на Турке и Немце; против Грка
они готово ништа немају, a c Бугарима се чак не може ни разумно говорити o Грцима. Православни Срби у Турској су навикли да на Немце (у Аустрији) гледају хао на најопасније непријатеље, док су католички Срби у Аустрији (Хрвати, Далматинци и др.) навикли да се боре под заставом аустријске државе.


( Одломак из дела " Византизам и Словенство " чији је аутор руски православни философ Константин Леонтјев )

Pošalji "Константин Леонтјев о Србима" na Facebook Pošalji "Константин Леонтјев о Србима" na Google Pošalji "Константин Леонтјев о Србима" na My Yahoo! Pošalji "Константин Леонтјев о Србима" na Live Pošalji "Константин Леонтјев о Србима" na MySpace Pošalji "Константин Леонтјев о Србима" na Twitter Pošalji "Константин Леонтјев о Србима" na Digg Pošalji "Константин Леонтјев о Србима" na del.icio.us

Ažurirano 17.09.2010. u 22:03, autor: Svecovek

Kategorije
Nekategorizovano