Seraph: Level Mode

Cilj igre

Dodge, shoot ... and survive.

Komande

See in game

Rezultat koji treba da nadmašite:

32.873 (vuk2006)