Blast Billards

Cilj igre

do it before time runs out!

Rezultat koji treba da nadmašite:

3.357 (Potomak)