Album korisnika sablon: OPTIČKE VARKE - čudne linije

OPTIČKE VARKE - čudne linije

grupa "Relaksiranja i (Samo)analiziranja"
  1. samo omot
  2. da li su ove ljubičaste linije prave ili savijene ?
  3. koji je vojnik viši ?  
 
r 
ešenje : 
svi su iste visine
  4. šta ovde vidite...slovo E ili samo crne linije ?
  5. koja od ovih dveju linija (A i B) se nastavlja na liniju C ?
  6. da li su ove linije paralelne, prave, nakrivljene ?
  7. da li su ove linije prave ?
Slike 1 do 7 od 7