Crnogorski krstaš barjak na Lovćenskom i Solunskom frontu (1914-1918)
Prikazujem rezultate 1 do 24 od 24

Tema: Crnogorski krstaš barjak na Lovćenskom i Solunskom frontu (1914-1918)

 1. #1
  Zainteresovan član
  Učlanjen
  20.01.2006.
  Poruke
  203
  Reputaciona moć
  42

  Podrazumevano Crnogorski krstaš barjak na Lovćenskom i Solunskom frontu (1914-1918)

  MARKO Đurov IVANOVIĆ

  CRNOGORSKI KRSTAŠ BARJAK

  NA LOVĆENSKOM I SOLUNSKOM FRONTU (1914-1918)
  Krsto Jovov Ivanović

  Kada se 1914. godine Austro-Ugarska povlačila od Bara do Soliotskog polja u Tivtu, Krsto sa nekim brastvenicima iz sela odlazi na Cetinje i sobom odnosi stari Vukčev barjak. Od crnogorske vojne komande Krsto dobija novi krstaš barjak u zamjenu za stari, a Vukčev stari barjak je zadržan za muzej. Nažalost, u cetinjskim muzejima ovaj stari barjak danas nije sačuvan, a nije sačuvan niti jedan primjerak barjaka iz vremena vladike Petra I.

  Od početka Prvog svjetskog rata 1914. godine pa do okupacije Crne Gore januara 1916. godine Krsto Ivanović je bio barjaktar Mainske čete i Dobrovoljačko-Bokeljskog bataljona u Lovćenskom odredu crnogorske vojske na ratištu Grblja.

  Nakon okupacije i raspuštanja crnogorske vojske, Krsto nije želio, ni po cijenu života, čekati povratak Austrougarske u Budvu i zarobljavanje ovog crnogorskog znamenja – krstaš barjaka. Zato se još u Grblju, na položaju Mirca, dogovorio sa Ivanovićima, Boretima i drugim Mainima, da odstupe prema srbijanskoj vojsci koja se tada nalazila na području Skadra i Albanije. Poslije snažne austrougarske ofanzive i povlačenja Lovćenksog odreda, mainski dobrovoljci došli su drugi dan Božića kući, povlačeći se preko Mirca i Pobora. Uzeli su nešto hrane i odjeće, te 9. januara 1916. godine pješke krenu preko Rijeke Crnojevića i Podgorice za Skadar.  Kralj Nikola i dobrovoljci su se tako našli zajedno u Skadru. Od dobrovoljaca formiran je počasni bataljon sa barjaktarom Krstom Ivanovićem, koji je pratio kralja od Skadra do Luke San Đovani di Medua, odakle je Kralj otplovio brodom za Brindizi (Italija) i dalje za Francusku, 21. januara 1916. godine.

  Dobrovoljci nastavljaju odstupanje preko Albanije i na njih srpski oficiri stalno vrše pritisak da pređu u srpsku vojsku. Iz Drača se prebacuju brodom na grčko ostrvo Krf. Ovdje su smješteni na malaričnom mjestu Lazaret, koje je bez drva za ogrijev, a voda se donosila iz drugog mjesta, te dijelila na čuturice ili na još manje količine. Nakon 20 dana prebačeni su na bolje mjesto - poluostrvo Karađiju. Komandant ovog logora, koji je zvan Dobrovoljački odred, bio je srpski oficir – major Ljubiša Borisavljević. Srpski oficiri su stalno vršili pritisak na dobrovoljce da pređu u srpsku vojsku, obećavajući unapređenja, činove i plate, govoreći im - pri tome - da je kralj Nikola izdao i da više ne postoji crnogorska vlada. Dobrovoljci su se svakodnevno javljali na raport sa molbom da im se dozvoli odlazak u grad Krf, jer su smatrali da će u gradu doći do pravih informacija o sudbini svoga Kralja i Vlade. Svaka molba je, uz najbrutalnije psovke i uvrede, odbijana. Strpljenju je došao kraj i veća grupa doborovljaca krene bez dozvole u grad Krf. Kada su došli na grlo poluostrva, kuda se suvim putem ide za grad, tada komandant, major Borisavljević, izdaje komandu srpskoj vojsci „K oružju!“. Srpska vojska, sa nasađenim bajonetama na puškama, razvi se oko dobrovoljaca polukružno u strelce. Sve je bilo spremno za strašni krvavi obračun. Srećom, to je posmatrala sa daljine francuska straža, digla alarm i odmah intervenisala. Kada su stigli, naredili su da svako ide na svoje mjesto, a naredni dan će među njih doći visoki francuski oficir (konunel), slučaj raspraviti i donijeti odgovarajuću odluku. Zaista, drugi dan su i došli visoki francuski oficiri. Major im je saopštio da dio vojske čini bunt, silom i bez dozvole hoće u grad. Dobrovoljci su istakli da oni nijesu srpska vojska, a što se vidi po odjeći, kapama i nekim činovima. Pred francuske oficire izašao je dobrovoljac Krsto Jovov Ivanović, izvadio iz njedara crnogorski krstaš barjak i raširio ga, te kazao da su oni vojska crnogorskog kralja Nikole. Francuski oficiri su se u sve ovo uvjerili i bili ljuti na srpsku komandu, zašto nije prijavila da ima stranu vojsku kod sebe. Tada francuski oficir naredi srpskom oficiru da rukom odredi jedan pravac i da se tamo postroje svi oni koji žele da služe u srpskoj vojsci. Francuski oficir odredi drugi pravac i zatraži da se tamo postroje svi oni (okupljeni oko crnogorskog krstaš barjaka) koji su za francusku komandu, odnosno za francusku stranačku legiju. Odredi se i treći pravac za postrojavanje onih koji ne žele niti pod srpsku, niti pod francusku komandu.

  Prema izvještaju komandanta Dobrovoljačkog odreda, majora Ljubiše Borisavljevića, upućenog I armiji i preko nje Vrhovnoj srpskoj komandi (Pirej, 18. marta 1916.godine), ukupno prisutni 1528 dobrovoljaca ovako su se opredijelili: 179 za srpsku komandu, 1099 za francusku komandu – legiju stranaca i 250 niti za srpsku, niti za francusku komandu. U izvještaju je dat i spisak za svih 179 dobrovoljaca koji su se izjasnili za srpsku komandu. Među ovih 179 su i 26 boraca iz Bokeljskog bataljona (iz Budve - 4, Paštrovića - 10, Obzovice - Brajića - 2, Grblja - 6, Herceg Novog - 1, Kotora - 1, te po jedan Hrvat i Bosanac). Među 1099 dobrovoljaca opredijeljenih za francusku komandu i legiju je i barjaktar Krsto Ivanović sa svojim crnogorskim krstaš barjakom. Ovi dobrovoljci su prebačeni brodom iz Krfa na poluostrvo Halkidik kod Soluna. Ovdje je od njih, te uz prisustvo Nikole Hajdukovića, dotadašnjeg delegata crnogorske vlade u Solunu i francuskih visokih oficira, formiran Prvi crnogorski dobrovoljački bataljon u Solunu. Barjaktar ovog bataljona je dobrovoljac Krsto Jovov Ivanović, i to je jedini crnogorski barjak koji se pojavio i viorio na Solunskom frontu.

  Ministar u penziji Pero Šoć o ovom bataljonu kaže: „Sa elementima crnogorske vojske, koji su se spasli preko Albanije, formiran je začetak crnogorske vojne jedinice na Solunskom frontu. Prvi bataljon te jedinice izvršio je, po zahtjevu savezničkog komandanta, generala Saraja, okupaciju grčkih nadleštava, željeznice, pošte i telegrfa. Jedinica je zatim stupila u ratne operacije na položajima Bitoljskog sektora. Pri prvom sudaru sa neprijateljem je zapažena. Neprijatelj je to bilježio u svojim ratnim biltenima, govorio o pojavi crnogorskog barjaka na Solunskom frontu i o silovitom

  napadu crnogorske legije protiv njegovih trupa. Učesnici ove jedinice bili su odlikovani odličjima Crne Gore i Francuske.  O pojavi crnogorske vojne jedinice na Solunskom frontu govori komandant Savezničke vojske na istoku, general Saraj, u njegovoj knjizi „Mon commandement en Orient 1916-1918“ (Pariz, januara 1920). O njoj se govori i u knjizi – Diplomatska prepiska Crne Gore u egzilu, I sveska.

  Akademik dr Šerbo Rastoder o ovom bataljonu navodi: „Na Solunskom frontu i Crnogorski bataljon našao se u rejonu srbijanskih trupa i ponovo je počela živa agitacija o njegovom prelasku u srbijansku vojsku. Ne uspijevši u tome, komanda Srbije je tražila od generala Saraja da I crnogorski bataljon prekomanduje na drugu poziciju i skrene s pravca koji vodi Crnoj Gori u pravcu Bugarske. Na protest Hajdukovića, general Saraj je čak bio povukao naređenje o prelaženju u predio Nevrekota, a uskoro je uslijedio zahtjev da se Prvi crnogorski bataljon ima zvati Bosanski dobrovoljački bataljon, iako je u njemu bilo svega sedam dobrovoljaca iz Bosne. Bataljon je odbio takvu naredbu, otkazao poslušnost, te je zbog toga udaljen sa položaja, poslat u logor Zejtinlik kod Soluna i razoružan. U izvještaju s kraja jula 1916. godine, Niko Hajduković je pisao predsjedniku crnogorske vlade da su Srbijanci istrajno radili i uspjeli na Balkanu i predviđao: Tvrdim ako Srbijanci prvi uđu u Crnu Goru da će pozvati narod na zakletvu i vjernost Kruni Srbije, i to će vrijeme i budućnost dokazati. No, pošto je tada u Solun pristigla i ruska vojska i iz bojazni da bi se bataljon mogao priključiti istoj, preduzete su mjere da se on udalji i iz Soluna“.

  Bataljon je više mjeseci vodio šančanu i jurišnu borbu protiv jakog neprijatelja koji je upotrebljavao artiljeriju i konjicu. Na Lerinskom polju crnogorski krstaš barjak se viorio na jednom šancu i bugarska jurišna konjica napravi iznenadni prodor u nadi da ga zarobi. Veća grupa legionara, snažnom puščanom vatrom uspije odbraniti barjak, a barjaktar Krsto zadobi tešku ranu, od koje je poslije rata postao ratni vojni invalid. Za vrijeme borbenih dejstava ovog bataljona na Solunskom fronu, uz barjaktara Krsta je bio njegov mlađi brat Đuro (1883-1974), koji bi u slučaju pogibije brata barjaktara, preuzeo njegovu ulogu po crnogorskoj ratničkoj tradiciji. 2. #2
  Zainteresovan član
  Učlanjen
  20.01.2006.
  Poruke
  203
  Reputaciona moć
  42

  Podrazumevano Re: CRNOGORSKI KRSTAŠ BARJAK NA LOVĆENSKOM I SOLUNSKOM FRONTU (1914-1918

  Kada su dobrovoljci odbili naređenje da se crnogorsko ime bataljona promijeni u bosanko, bataljon je vraćen u logor na Zejtinlik (kod Soluna), razoružan i čekao oko mjesec dana na svoju dalju sudbinu. Srpska komanda, preko francuske komande, bojeći se da se ne priključi ruskoj vojsci, odluči da bataljon odstrane sa Solunskog fronta, tako što su njegovi borci prebačeni u francuske logore – najviše na Korzici. Treba reći da je zelja ovih dobrovoljaca bila da pod crnogorskim imenom nastave borbe na Zapadnom frontu, ali je i to spriječeno. Kada je bataljon sa položaja vraćen u Solun, 46 njegovih boraca (među kojima i barjaktar Krsto) naći će se u solunskom zatvoru. Sa jednom grupom boraca njegov brat Đuro je deportovan u francusku luku Tulon, a Krsto će iz solunskog zatvora biti prebačen u zatvore Marselja i Korzike. Za vrijeme tamnovanja, Krsto je najčešće krio barjak u njedrima i tako sa njim često i spavao, bojeći se njegove krađe.

  Kada se iz zatvora oslobodio, u kojima je boravio zbog svoje odanosti Crnoj Gori, njenom Kralju i njenoj slobodi, Krsto vrši egzercir (vojnu obuku) na poligonima Bizerte (Tunis). Prema objavi broj 161 Krsto je služio u 4. četi, 4. bataljona, VI i kasnije preinačenog u XXIX pješadijski puk. Od maja 1918. godine nalazi se u operativnoj vojsci u Solunu i učestvuje sa ovim pukom u proboju Solunskog fronta. Vratio se kući 8. novembra 1918. godine, a demobilisan je 4. marta 1919.godine.

 3. #3
  Starosedelac
  Učlanjen
  26.07.2005.
  Pol
  muški
  Poruke
  42.599
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: CRNOGORSKI KRSTAŠ BARJAK NA LOVĆENSKOM I SOLUNSKOM FRONTU (1914-1918

  У свим историјама света је описано како су црногорци ко задње ***** побегли, пре преласка преко Албаније.....
  Draga Mirjanić (1940)
  [FONT=Arial Black]
  NEBESKA SRBIJA[/FONT]

  "Na nebu im duše carovale
  Ka im ime na zemlji caruje."
  P. P. Njegoš

  Na nebu sam ti video gnezdo,
  Srbijo ptico, Srbijo zvezdo.

  Iza oblaka, iza vrhunca
  Sjala si poput jarkoga Sunca.

  Tek sišla s mučeničkog krsta
  Prekrstila si se sa tri prsta

  I okrvavljenih ruku i nogu
  Pomolila si se Svevišnjem Bogu.

  Na nebu sam ti video lice
  Srbijo majko, mučenice.

  Iza oblaka, iza vrhunca
  Sjala si poput jarkoga Sunca.

  A ispod tebe - u daljini
  Planeta cela u pomračini.

 4. #4
  Zainteresovan član
  Učlanjen
  20.01.2006.
  Poruke
  203
  Reputaciona moć
  42

  Podrazumevano Re: CRNOGORSKI KRSTAŠ BARJAK NA LOVĆENSKOM I SOLUNSKOM FRONTU (1914-1918

  Izginulo je 50 000 Crnogoraca u tom ratu.

  Izginulo je Crnogoraca ko u svim ukupno ratopovima koje su vodili protiv Turaka.

  Izginulo da bi se karađorđevića radovalo. Izginulo da BI SRBIJA DOBILA RAT PROTIV CRNE GORE. (kako nedvosmislenoi tvrdi jedan od najvećih Srba Nikola Pašić).

  Izginulo pod kontrolom brigadira Pešića koji obavi najprljaviji dio posla u tom ratu. Koji sve napravi DA ŠTO VIŠE CRNOGORACA IZGINE KAKO BI BILI OKUPIRANI.

  Izginulo da bi SE SRUŠILI PETROVIĆI .

  Izginulo da bi se lako mogla pokoriti od srpske vojske i žandara. Ta sam vojvoda Mišić srpski heroj naziva CRNU GORU OKUPIRANIM TERITORIJEM.

  Izginulo da bi se moglo paliti po Crnoj Gori đe god bi bilo VJERNOG CRNOGORCA.

  Oni koji su željeli bratstvo dobiše osvajača. I za slobodu tog osvajača VJEKOVIMA SU GINULI.

  Koji apsurd.

 5. #5
  Zainteresovan član
  Učlanjen
  20.01.2006.
  Poruke
  203
  Reputaciona moć
  42

  Podrazumevano Re: CRNOGORSKI KRSTAŠ BARJAK NA LOVĆENSKOM I SOLUNSKOM FRONTU (1914-1918

  E da je Njegoš viđeo ŠTA MU OD CRNE GORE NAPRAVIŠE. Da je mogao viđeti tu lukavštinu i podmuklost kojoj nema ravne u svijetu. Čuvao se on Obrenovića.

  ŠTA UČINIŠE OD NJEGOVOG TESTAMENTA I LJUBAVI PREMA MALOJ CRNOJ GORI. I NJEGOVIH NASTOJANJA DA PROSLAVI CRNU GORU.

  Kojom prljavom igrom u smrt gurnuše više Crnogoraca no što Turci pobiše. Samo da se teritorija dokopaju.

  Ideologija srpstva skupo je Crnogorce koštala. Skuplje no ideologija Jugoslovenstva. Jer i za tu ideologiju Crnogrci su ginuli.

  Jer BRATSTVO je temelj Crnogorca. Kada nesoji razrušiše jedno bratstvo. Crnogorci krenuše drugo veće graditi.

  Sada kada je i to bratstvo uništeno. CRNOGORCIMA OSTAJE DA VIŠE NIKOGA NE OSLOBAĐAJU.- Jer uvijek skupo plate.

  Nego da se brinu o svom kršu i svom moru. I DA VIŠE NE GINU ZA NIKAKVE IDEOLOGIJE. Nego da cijene onaj jednostavan svakodnevni život.

 6. #6
  Starosedelac
  Učlanjen
  26.07.2005.
  Pol
  muški
  Poruke
  42.599
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: CRNOGORSKI KRSTAŠ BARJAK NA LOVĆENSKOM I SOLUNSKOM FRONTU (1914-1918

  Вала стварно сад виђех и смрзох се.... Па ви натерасте Наполеона у бег... решисте Први светски рат а богуми и Други, вас изгинуло ко кусих паса... па стварно сте јунаци. А ђе вам је држава кад сте тако познати по чојству у цијелом свијету. Залутала неђе на линији Приштина-Титоград.... Оли ови Титоград што оћете да га преименујете, што се нијеси побунија и имао муда па рекао Вашем другу Тити онда, да оћете да се зовете Дукљани, већ ко пичкице му лизали скуте и узимали паре за ништа.

 7. #7
  Zainteresovan član
  Učlanjen
  20.01.2006.
  Poruke
  203
  Reputaciona moć
  42

  Podrazumevano Re: CRNOGORSKI KRSTAŠ BARJAK NA LOVĆENSKOM I SOLUNSKOM FRONTU (1914-1918

  I o bratstvo još jedna iz teksta gornjeg:

  Srpska vojska, sa nasađenim bajonetama na puškama, razvi se oko dobrovoljaca polukružno u strelce. Sve je bilo spremno za strašni krvavi obračun. Srećom, to je posmatrala sa daljine francuska straža, digla alarm i odmah intervenisala.

  Ostade zapisano da su bili spremni pobiti svoju braću samo da bi CRNOGORSKO IME NESTALO.

  Bože sačuvaj. Moj Njegoše imao si pravo kada si govorio da su Nemanje i Murati isto. Još tu treba dotati i Karađorđeviće.

  I eto ti punog spiska onih koji su palili po Crnoj Gori. Prvo Nemanaj popali jednom sve. Zatim Turci i Murati popališe drugi put sve. zatim Karađorđevići lukavo gurnuše Crnogorce u pogibiju i poginu ih više no u cijeloj doatadašnjoj istoriji.

  I naravno da se ne razlikuju od ostalih palikuća spališe 5000 kuća crnogorskih. Tu još i Njemce i Italijane možemo ubrojati.

  Ali najapsurdnija paljevina bila je od Karađorđevića. najapsurdnija pogibija bila je za karađorđeviće. Nema u istorij ratovanja lukavije strategije od te. Em ginu za tebe, a onda kada izginu onda ih okupiraš.

  Nema bratske izdaje. Nema bratskih ubistava.

 8. #8
  Elita frozen1982. (avatar)
  Učlanjen
  24.12.2005.
  Lokacija
  Novi Beograd
  Poruke
  6.312
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: CRNOGORSKI KRSTAŠ BARJAK NA LOVĆENSKOM I SOLUNSKOM FRONTU (1914-1918

  Pa da...zato sto ih tolko izginu sad ih ukupno ima ko pola Novog Beograda!
  Rufime,Rufime....

 9. #9
  Starosedelac
  Učlanjen
  26.07.2005.
  Pol
  muški
  Poruke
  42.599
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: CRNOGORSKI KRSTAŠ BARJAK NA LOVĆENSKOM I SOLUNSKOM FRONTU (1914-1918

  Него стварно ако вас толико мало остало чистих црногораца ко што кажеш, шта ће вам држава, покупите то мало гардеробе и ствари па у номаде ко Јермени... ал’ само пази да вас не истребе Курди тј. шипци. И џаба ти све ово, реко Мило нема референдума, опет сте попушили ко увек.

 10. #10
  Zainteresovan član
  Učlanjen
  20.01.2006.
  Poruke
  203
  Reputaciona moć
  42

  Podrazumevano Re: CRNOGORSKI KRSTAŠ BARJAK NA LOVĆENSKOM I SOLUNSKOM FRONTU (1914-1918

  Crnogoraca Bogu hvala ima dovoljno.

  Dijamanata je malo. Ali su zato najvrijedniji.

  Teško je biti Crnogorac. lako je biti bilo šta drugo. Ali Crnogorac biti je teško oduvijek bilo.

  Jer veliko je srce u Crnogoraca. Žeđ za bratstvom. Ljubav prema rodbini svojoj. Zato i plemena. zato i čvrsti rodbinski odnosi i danas.

  Ljubav prema slobodi.

  Jer to je dio bića Crnogorskog.

  Đe toga nema. Đe nema bratstva, đe nema jakih rodbinskih odnosa. Tamo i nema Crnogoraca.

 11. #11
  Starosedelac
  Učlanjen
  26.07.2005.
  Pol
  muški
  Poruke
  42.599
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: CRNOGORSKI KRSTAŠ BARJAK NA LOVĆENSKOM I SOLUNSKOM FRONTU (1914-1918

  Па јес Срби нису племенитог рода ко ви... Сијате у мраку... ка свици, пардон дијаманти.

  И лако је бити Србин

  И Срби немају срце него пејсмејкер. Немају жеђ за братством и не воле родбину своју.

  Увек смо бре мрзели слободу... то ти је наша највећа мука. И нисмо ни ратовали и гинули ко ви, па нас зато

  толико сребрњака има, поред вас дијаманата.....

 12. #12
  Aktivan član
  Učlanjen
  22.10.2005.
  Lokacija
  Primorje
  Poruke
  1.007
  Reputaciona moć
  51

  Podrazumevano Re: CRNOGORSKI KRSTAŠ BARJAK NA LOVĆENSKOM I SOLUNSKOM FRONTU (1914-1918

  Djeljosu!!! dje nadje tih 50.000 crnogoraca da su izginuli, nije poginulo ni 5000, mozda si mislio od kad postoji Crna Gora, mozda je izginulo toliko u svim ratovima do danas u kojima je ucestvovala Crna Gora.
  Znas li ti sto je za Crnu Goru 50.000 ogromna cifra, izgubismo 45 ljudi u ovoj zeljeznickoj nesreci, pa se ne mozemo osvjstiti, jesili ti lud. Za nas je ta cifra cetvrtina drzave, koriguj izjave, ne glupiraj se...

 13. #13
  Aktivan član
  Učlanjen
  22.10.2005.
  Lokacija
  Primorje
  Poruke
  1.007
  Reputaciona moć
  51

  Podrazumevano Re: CRNOGORSKI KRSTAŠ BARJAK NA LOVĆENSKOM I SOLUNSKOM FRONTU (1914-1918

  Citat Original postavio Georgije
  Crnogoraca Bogu hvala ima dovoljno.

  Dijamanata je malo. Ali su zato najvrijedniji.

  Teško je biti Crnogorac. lako je biti bilo šta drugo. Ali Crnogorac biti je teško oduvijek bilo.

  Jer veliko je srce u Crnogoraca. Žeđ za bratstvom. Ljubav prema rodbini svojoj. Zato i plemena. zato i čvrsti rodbinski odnosi i danas.

  Ljubav prema slobodi.

  Jer to je dio bića Crnogorskog.

  Đe toga nema. Đe nema bratstva, đe nema jakih rodbinskih odnosa. Tamo i nema Crnogoraca.

  NISI U PRAVU, TO JE JOS VISE IZRAZENIJE KOD SIPTARA
  ONI SE SVI SKUPLJAJU NA GOMILU, PO TVOJIM STAVOVIMA PRIJE LICIS OVIM MOJIM KOSIJAMA(ONI SU SIPTARI)NO NAMA CRNOGORCIMA

 14. #14
  Aktivan član
  Učlanjen
  22.10.2005.
  Lokacija
  Primorje
  Poruke
  1.007
  Reputaciona moć
  51

  Podrazumevano Re: CRNOGORSKI KRSTAŠ BARJAK NA LOVĆENSKOM I SOLUNSKOM FRONTU (1914-1918

  STO ZBORIS!!! OVO PRVI PUT CUJEM, DA SMO MI KA DIJAMANTI.
  TO ISPADA STO NAS VISE BRUSE SVE SMO BOLJI I BOLJI, SVE VISE I VISE SIJAMO, NO SE BOJIM, DA SMO OVOG PUTA POCELI DA BLJESTIMO, A TO SMETA ZA OCI, PA POSTOJI MOGUCNOST DA NAS NEKO UGASI, ZATO NIJE DOBRO BITI DIJAMANT.

 15. #15
  Zainteresovan član
  Učlanjen
  20.01.2006.
  Poruke
  203
  Reputaciona moć
  42

  Podrazumevano Re: CRNOGORSKI KRSTAŠ BARJAK NA LOVĆENSKOM I SOLUNSKOM FRONTU (1914-1918

  Uzmite vojnu istoriju i prvi svjetski rat. jasno piše broj poginulih u Crnoj Gori.
  Evo ti male pomoći:

  http://www.vj.yu/razno/vojna%20istorija/istorija.htm

  Tako da o onome što neznaš. Nemoj o tome govoriti. Crnogoraca je poginulo 50 000 i na toj stranici piše.

  U cijeloj dotadašnjoj istoriji Crne Gore kada zbrojimo sve poginule protiv Turaka. Teško da bi došli do te cifre.

  Naravno brigadir Pešić jasno otkriva u svom izvještaju KAKAV JE NEČASTAN ZADATAK IMAO.

  Da vi uistinu smatrate CrnogOrce Srbima. NJEGA BI PROGLASILI ZA NAJVEĆEG IZDAJNIKA SRPSKOG NARODA. VEĆEG OD VUKA BRANKOVIĆA.

  Jer ovaj je kao guja činio sve da što više Crnogoraca (po vašem Srba) IZGINE. Da bi Crnogorska vojska bila dovedena do kapitulacije moralo je poginuti ogroman broj muškaraca. Pa mojim Crnogorcima ni to nije bilo dovoljno nego je i sama zmija(Nikola Pašić) morala na Cetinje dolaziti i ubjeđivati Nikolu da s epreda za opštu stvar.


  Moji prijatelji kada vas uistinu čujem da brigadira Pešića i njegovog naredbodavca Aleksandra i Pašića nazovete NAJVEĆIM IZDAJNICIMA SRPSKOG NARODA. Onda ću povjerovati da su vam namjere poštene.

  JER AKO UISTINU CRNOGORCE SMATRATE SRBIM. ONDA ONOGA KO JE GURAO CRNOGORCE U BESMISLENE POGIBIJE DA BI SE DOKOPAO TERITORIJA TREBA PRAVIM IMENOM NAZVATI.

  AJDE BAREM JEDNOM BUDITE FER I POŠTENI PA RECITE. AJDE SAMO GLEDAJTE NA CRNOGRCE KAO NA SRBE. PA ĆE VAM SAMA RIJEČ O PREVARI I O KAKVIM SE IZDAJNICIMA I IZRODIMA RADI DATI ODGOVOR.

  AJDE SAMO MALO ČOJSTVA JE TU POTREBNO.

  Naravno samo trebate Crnogorce uistinu smatrati Srbima. Pa će te odmah onoga ko im je radio o glavi i propasti PROGLASITI IZDAJNIKOM MI ZMIJOM.


  Samo tu je kvaka. VI PRVI NE DOŽIVLJAVATE CRNOGORCE KAO SRBE I LJUDE. NEGO SAMO KAO TOPOVSKO MESO I NIŠTA DRUGO.

  I

 16. #16
  Starosedelac
  Učlanjen
  26.07.2005.
  Pol
  muški
  Poruke
  42.599
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: CRNOGORSKI KRSTAŠ BARJAK NA LOVĆENSKOM I SOLUNSKOM FRONTU (1914-1918

  Пази бисер... Срби вас не доживљавају као људе. Јел ком црногорцу фали длака с главе у Србији .Јел има натписа негде Црногорце на врбе, јел ми оћемо да се отцепимо или ви.. тј . не ти пошто ти нијеси црногорац... Причаш о историји а благе везе немаш са 1. св. ратом. Што нисте ишли преко Албаније него се ко ***** повукли у свој тор? А ту трабуњаш о мртвима, како те бре није срамота да булазниш колико је чијих глава пало у 1 св. рату. Шта пише на оном глупом Војном сајту - Србских милион.... е толико смо вреднији од вас... најмање двадесет пута.

 17. #17
  Zainteresovan član
  Učlanjen
  20.01.2006.
  Poruke
  203
  Reputaciona moć
  42

  Podrazumevano Re: CRNOGORSKI KRSTAŠ BARJAK NA LOVĆENSKOM I SOLUNSKOM FRONTU (1914-1918

  VI PRVI NE DOŽIVLJAVATE CRNOGORCE KAO SRBE I LJUDE

  To jest vaša svijest na Crnogorce gleda samo kao na topovsko meso. Vi u Crnogorcima ne vidite one jednostavne ljude koji nisu brojevi.

  Pa odatle i pogibije Crnogoraca ne doživljavate kao nešto strašno i žalosno. Nego kao normalno.

  Pa odatle niti izdaju i prevaru nad Crnogoracima i guranje Crnogorske vojske u ambis pogibija i kapitulacija ne smatrate niti spomena vrijednim.

  Jer tu u vašoj svijesti je problem. Kada bi vi uistinu Crnogrce doživljavali kao Srbe. ONOGA KO BI RADIO O GLAVI SRBA JASNO JE KAO DAN DA BI GA NAJVEĆIM IZDAJNIKOM SRPSTVA PROGLASILI.

  Ali vi Crnogrce ne doživljavate Srbima nego samo brojkama i topovskim mesom. Pa niti njihove POGIBIJE NE DOŽIVLJAVATE KAO SVOJE. NE BOLE VAS.

  Te zato izdaju i prevaru i guranje u strašne pogibije smatrate normalnim. I ne boli vas nepravda nad njima.

  Nego cilj vam opravdava sredstva. Tu je kvaka.

 18. #18
  Zainteresovan član
  Učlanjen
  20.01.2006.
  Poruke
  203
  Reputaciona moć
  42

  Podrazumevano Re: CRNOGORSKI KRSTAŠ BARJAK NA LOVĆENSKOM I SOLUNSKOM FRONTU (1914-1918

  Inače svu istoriju i svaku bitku sam dobro prošao.

  I znam i kako je došlo da su srpski istoričari proglasili da je poginulo 1 000 000 Srba i više. I znam kada se zbroje svi gubici u svim bitkama Srpskim da je taj broj nekoliko puta manji. ČAK DESET PUTA MANJI. Ali da je stanovništva puno stradalo(samo po svemu sudeći ne toliko koliko na tom sajtu piše ili kako istoričari tvrde nego manje).

  I TO NAKON BEKSTVA SRPSKE VOJSKE. ostavili ste stanovike svoje na nemilost okupatoru. Da se samo snađe.


  I naravno ajde da vidimo zašto sve to. zašto je toliko moralo srpsko stanovništvo da strada:

  Nikola Pasic je, nesumnjivo, bio najdosljedniji garasaninovac i nacertanijevac: on u trenutku kada porazena srpska vojska napusta Srbiju, kada se povlaci u rasulu preko Crne Gore i Albanije, salje iz Skadra telegram regentu Aleksandru u kojem doslovno stoji: Vase Visocanstvo, Srbija trenutno gubi rat od Austrije, ali za sva vremena dobija rat protiv Crne Gore. Tog istog dana crnogorska vojska pobjedonosno okoncava cuvenu Mojkovacku bitku, koju su vodili samo iz razloga da bi omogucili povlacenje porazene srpske vojske, znaci zrtvovali se za svog saveznika, mjesto da sve snage usmjere na juzni, to jest lovcenski front gdje je Crnog Gori bilo najteze

  prema tome. SRBIJA ZA SVA VREMENA DOBIJA RAT PROTIV CRNE GORE.

  Eto cijene i eto cilja cijelog rata ako baš hoćeš. Cijea stotine hiljada poginulih. Cilj DOBITI RAT PROTIV CRNE GORE. Jer onaj protiv Austrougarske je i onako izgubljen, praktično od početka. samo su Njemci trebali da dođu i da rat u par mjeseci bude gotov.

  Ali GLAVNI CILJ RATA UNIŠTENJE CRNE GORE JE OSTVAREN. Trebalo je samo dio vlastite vojske sačuvati. I osvajanje i ostvarenje cilja rata je tu.

  Dva neprijatelja jednim udarcem. Cijena od stotina i stotina hiljada Srba. Toliko je srpski narod platio da uništi Crnu Goru i Austrougarsku. I naravno još 50 000 Crnogoraca koji su morali poginut da bi se Aleksandar radovao.
  Poslednji put ažurirao/la Georgije : 19.02.2006. u 22:39

 19. #19
  Aktivan član
  Učlanjen
  22.10.2005.
  Lokacija
  Primorje
  Poruke
  1.007
  Reputaciona moć
  51

  Podrazumevano Re: CRNOGORSKI KRSTAŠ BARJAK NA LOVĆENSKOM I SOLUNSKOM FRONTU (1914-1918

  Ma ti si lud, Crna Gora je tada imala od 400.000 do 450.000 stanovnika, to bi znacilo da je svako u to vreme izgubio nekog u familiji, eto ti tvojih dokaza, ucis istoriju crne gore na internetu. Moras da znas da je najvise crnogoraca izginulo na tarabosu, negdje oko 6000 to su najveci gubici nase vojske, i tada se Skadar zauzeo, ali smo ga izgubili Berlinskim kongresom, sto znaci da smo uzalud krvarili, a na Mojkovcu nismo uzalud ginuli.

 20. #20
  Starosedelac
  Učlanjen
  26.07.2005.
  Pol
  muški
  Poruke
  42.599
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: CRNOGORSKI KRSTAŠ BARJAK NA LOVĆENSKOM I SOLUNSKOM FRONTU (1914-1918

  Citat Original postavio Vladika Rufim
  Pazi kako Srbin laze.
  "Laze kao Srbin", stara cetinjska poslovica.
  Ovo o cemu on prica da ga nema, ima svakodnevno, u svim medijima Srbije.
  Fala Bogu dade mi kompliment da sam Srbin... tamo me jedan radikal napade da sam jevrej Ako misliš na one krimose u BG-u bogme ako su dobili, ako misliš na bivšeg vojnog ministra koga je Sloba skenjao , to pitaj Hag, ako misliš na Bulatoviča iz FSJ-a to pitaj kladioničare šta im je obećao pa nije odradio. Zato chibe... NIKO nije najebo u Srbiji zbog nacionalne pripadnosti... pa čak ni Šiposi. I dan danas drže radnje i poslastičarnice u centru grada. A dole šta radite ti i takvi kao ti, što pišu Srbe na Vrbe....to je slika koja ide po svetu i govori sve.

 21. #21
  Zainteresovan član
  Učlanjen
  20.01.2006.
  Poruke
  203
  Reputaciona moć
  42

  Podrazumevano Re: CRNOGORSKI KRSTAŠ BARJAK NA LOVĆENSKOM I SOLUNSKOM FRONTU (1914-1918

  E moj Jarane. Zar ti misliš da bi Crnogorci bez grdnih rana kapitulirali (ko srpska vojska 1941 skoro bez opaljenog metka).

  Ajde uzmi neku istoriju pa pročitaj. Pročitaj malo o Crnogorskoj ofanzivi skoro do Sarajeva kada se stiglo. Ajde pročitaj neđe. Ajde pročitaj koliki su front Crnogorc držali. zar misliš da je to bilo bez žrtava. Da je neprijatelj sa smješkom gledao kako im Crnogrci do Sarajeva stižu.


  reći ćeš ma to nije istina. Niđe u svetosavlju ne piše da su Crnogorci metka ispalili u 1. sv. ratu. samo ono dobrovoljaca na Mojkovcu.


  Ali vidiš išak istoričari prihvatiše broj od 50 000 poginulih. Prihvatiše ga jer je neznatan bio za njihovu pamet prema onom ogromnom broju koji proglasiše o 1000000 poginulih Srba.

  Samo za malenu Crnu Goru 50 000 poginulih muškaraca je strašan broj. Još dodaš onih 10000 palih u 1. balk. ratu. Još dodaš one hiljade pale na Bregalnici u najapsurdijoj bici Crnogorskog naroda za osvajanje Makedonije.

  Zar neznaš da je za ono kratko vrijeme 1. balkanskog rata poginulo 10 000 Crnogoraca oslobađući i Kosovo.


  E moj Jarane ginulo se i to strašno. Posebno kada srpski oficiri preuzeše nadzor nad Crnogorskom vojskom. BEZ STRAŠNE POGIBIJE NIKADA NEBI BILO KAPITULACIJE. NITI TADA DA PAŠIĆ NE DOĐE NA CETINJE DA TRAŽI KAPITULACIJU ZA VIŠI INTERES.

  Kako slabo poznajete Crnogorsku istoriju. Kako su vam samo sakrili da je skoro svako u Crnoj Gori imao ili poginulog ili ranjenog. I moj đed je bio ranjen.

  Ajde malo samo tražite.

  Možeš pogledati i 2.sv. rat đe jedino bi ofanziva. Dok su se srpski generali utrkivali kojim će prije poraz i kapitulaciju priznati. Dotle samo na jednom djelu bi ofanziva i to uspješna. Da je ne prekinu predaja na svim drugim frontovima.
  Poslednji put ažurirao/la Georgije : 20.02.2006. u 07:08

 22. #22
  Starosedelac
  Učlanjen
  26.07.2005.
  Pol
  muški
  Poruke
  42.599
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: CRNOGORSKI KRSTAŠ BARJAK NA LOVĆENSKOM I SOLUNSKOM FRONTU (1914-1918

  Sad sam jaran... a juče marlon.... menja se ... menja.... moj dukljanine...

 23. #23
  Moderator skura58 (avatar)
  Učlanjen
  11.08.2011.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Danilovgrad
  Poruke
  76.985
  Tekstova u blogu
  625
  Reputaciona moć
  9581

  Podrazumevano Re: CRNOGORSKI KRSTAŠ BARJAK NA LOVĆENSKOM I SOLUNSKOM FRONTU (1914-1918

  Uvek sam bio da Krstaš bude zastava CG (posle trobojke).

 24. #24
  Moderator skura58 (avatar)
  Učlanjen
  11.08.2011.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Danilovgrad
  Poruke
  76.985
  Tekstova u blogu
  625
  Reputaciona moć
  9581

  Podrazumevano Re: CRNOGORSKI KRSTAŠ BARJAK NA LOVĆENSKOM I SOLUNSKOM FRONTU (1914-1918

  Daj ne lupetaj gluposti. Pa crnogorci su na Mojkovcu grdno izginuli i držali su položaj da se srpska vojska izvuče ka Albaniji. Da im nisu sačuvali taj prolaz srpska vojska bi verovatno bila potpuno uništena, jer je bila bez topova i bez konjice.

Slične teme

 1. Posvećeno ženskom rodu
  Autor ms u forumu Književnost
  Odgovora: 27
  Poslednja poruka: 15.02.2012., 19:04
 2. Lov i ribolov u Juznu moravu
  Autor DON u forumu Lov i ribolov
  Odgovora: 7
  Poslednja poruka: 08.08.2010., 17:01
 3. Na prodaju M48 ali vojni karabin namenjen za lov
  Autor Aragon u forumu Lov i ribolov
  Odgovora: 6
  Poslednja poruka: 04.02.2005., 00:23
 4. lov skobalja na zastavicu
  Autor milorad m u forumu Lov i ribolov
  Odgovora: 3
  Poslednja poruka: 04.04.2004., 03:06
 5. Dobro došli u forum "Lov i ribolov"!
  Autor Administrator u forumu Lov i ribolov
  Odgovora: 0
  Poslednja poruka: 30.04.2003., 19:57

Pravila za slanje poruka

 • Ne možete kreirati novu temu
 • Ne možete poslati odgovor
 • Ne možete dodati priloge
 • Ne možete prepraviti svoju poruku
 •