Boj na Novom Selu
(1862 god.)

U Spuž dođe dvanaest hiljadah
Sve nizama, careva soldata,
Pred njima je paša Ali paša,
Koji bješe glava od nizama;
Ispod grada počinula vojska,
Ispod grada, nasred polja ravna:
Tu bijele popeli čadore,
Ali paša Spužu na kapiju,
Š njim su mnoge baše i bimbaše,
Među njima spuški kapetane,
Pa im služi kafu i rakiju;
O svem' Turci eglen zaturili,
A najviše zbore za junaštvo,
Đe će sjutra s vojskom udariti;
Neki kaže: "Okrenimo vojsku
Put Pipera, krvave krajine,
Koji su nam mnogo jada dali;"
Drugi veli: "Da dignemo vojsku
Na krvavo selo Martiniće,
Da mi vuč'je jato iskopamo,
Koje nam je mnogo jada dalo."
Dockan reče spuški kapetane:
"Ali pašo, glavo od nizama!
Da hoćete mene poslušati,
Prođite se piperske krajine,
Piperi su krvavi junaci,
Mogli bismo na zlo nagaziti;
Prođite se i od Martinićah,
Jer su oni od vazda junaci,
Martinići i Bjelopavlići,
Mnoge su nam polomili vojske
I nama su mnogo jada dali;
Nego vidiš, glavo od nizamah!
Novo selo pod Sađevac tvrdi
I u selu vlaška pandurica,
B'jela vila popa Vujovića,
Što je teža svoj turskoj krajini
Od Piperah i od Martinićah;
A evo ti zgoda prevelika,
Doći niko u indatu neće:
Doma nije Boška kapetana,
No je poša' u Hercegovinu
I poveo Zagarčane mlade
I Komane, sokolove hrabre;
Suviše je voda u bregove,
Ne može je oraj prelećeti,
Akamoli momak preplivati
Pod pusatom i svijem oružjem;
Tu ćeš srpsko selo poharati,
I nas'jeć' se dobrijeh junakah,
I upalit' srpsku karaulu."
Turčin mnjaše, niko ne čujaše,
To začula njegova Orfana,
Pa izide iz bijela grada,
I obrnu preko polja ravna,
Kao srna od godine danah.
Hitro ide, a još brže dođe,
B'jeloj kuli popa Vujovića,
Pod kulom je uhvatila straža,
Pa je vode na popovu kulu;
Tu nađoše dobra dva junaka:
Šetkovića Toma kapetana
I sokola popa Vujovića,
Pa im poče pričati Orfana,
Što je mlada čula od Turakah.
Onda pope na noge skočio,
Pa napravi list knjige bijele,
A na ruke Boškoviću Ristu,
Vojevodi od Bjelopavlićah:
"Na znanje ti, srpska vojevodo!
Sjutra će ni udariti Turci,
Nas je malo, a Turakah mnogo,
Mogli bismo ludo izginuti,
Nego hitaj, dok ogrije sunce,
Da im, brate, budeš u indatu,
I dovedi Brđane junake."
Vojevodi, kada knjiga dođe,
Taj čas junak pokupio vojsku,
Prevede je na most od Sušice.
Pokri vojsku u goru zelenu,
A on pođe na popovu kulu;
Tu Tomicu nađe kapetana
I sokola popa Vujovića,
Š njima bjehu šezdeset momakah,
U b'jelu se zatvorili kulu
I razbili puškarice često,
Misle Srbi, da čekaju Turke;
Vojevoda im pridade vojske:
Od Brđanah dvadeset momakah,
Među njima Mirkovića Rista,
Neka starac Srbadiju hrabri;
A vojvoda među vojskom pođe,
Pa se skrili u goru zelenu,
Ali-paša, krijući ne hoće,
Nego javno, kad ogrije sunce,
Krenu vojske dvanaest hiljadah,
Put Novoga Sela udariše,
Tek Praskicu polje uminuše,
Zapucaše careve lubarde
Na popovu prebijelu kulu,
Ma se Srbi prepanuti neće
Od kumbarah i od lumbarada,
Dok se Turci primakoše blizu
I u selo Novo uljegoše,
Manje kuće vatrom popališe;
Onda srpske puške zapucaše,
Staše tući oko kule Turke;
Al' su Turci odviše junaci,
Te na kulu jurišaju često,
I prinose slamu i sijeno,
Ne bi li je vatrom izgorjeli;
Al' se Srbi prepanuti neće,
Sokoli ih Risto kapetane:
"Pun'te puške, a tucite Turke,
Sad će ud'rit' vojevoda Risto,
A za njime sva tri kapetana
I Brđanah dvadeset stotinah."
Uto skoči vojevoda Risto
I za njime brcki krajičnici.
Oni složno na Turke ud'riše,
Ubiše se bojem iz pušakah,
Dok iz sela oćeraše Turke,
Ma ne mogu od bijele kule,
Pregone se oko b'jele kule;
No Srbima mali indat dođe
Od Glizice i od Martinićah,
Ima brojem stotina junakah,
Pred njima je Neškoviću Vule,
Junaštva mu u hiljadu nema
I ljuckoga uma i razgovora;
Vidi tešku muku na junake
Pod zatvorom u bijelu kulu:
Crven plamen kulu uhvatio,
A oko nje mrki krajičnici,
Đe se kolju, kao mrki vuci;
Pa tek dođe, udari na Turke,
A Turci mu sokak napraviše;
Go jatagan nosi u rukama,
Presijeca crne soldatine,
Ka' mrki vuk u planini ovce,
I njegovo stotinu momakah
Martinićah, brcke ključanice,
Kako tuku i razgone Turke;
A Brđani življe kidisali
I od kule Turke poćeraše,
Te pred Spužom boja razdvojiše,
Pa pogibšu braću izbrojiše.:
Sedamdeset i četiri više,
Među njima Neškoviću Vule;
Neka ginu, vesele im duše,
Jer su život za poštenje dali
I lijepo ime crnogorsko!
Pa stadoše brojit' Turske glave:
Tri stotine i šezdeset više,
Što u tome boju pos'jekoše,
A hiljadu na mrtvo ubiše,
Te ih Turci mrtve odvukoše
Da im Srbi ne sijeku glave,
Veseli se, ti krajino naša!
Dokle rađaš onake junake,
Ka' što bješe Neškoviću Vule
I ostali naši vitezovi,
Crna Goro, majko od junakah,
Koja no se ne bojiš Turakah!
Crna Goro, kamenito st'jenje,
Srpske krune drago si kamenje!