Odlučujuća bitka kod Banje LukeNakon uspješnog rata za poljsko naslijeđe (1733-35), nova ruska carica Ana bila je spremna za rat protiv Osmanske carevine, o čemu je imala tajni sporazum sa austrijskim carem Karlom VI. Po tom sporazumu Rusija bi uzela Krim i Azov i dijelove Moldavije i Vlaške, a Austrija Bosnu i Albaniju do usća Drima. Da bi izazvala rat, Rusija je uputila ultimatum sultanu, optužujući ga za navodne stalne povrede mirovnog sporazuma sa Pruta. Izazov je prihvaćen pa je u Carigradu objavljen rat Rusiji, 2. V 1736. godine. To je automatski značilo da će Bošnjaci ponovno morati ići na daleka ukrajinska ratišta.Iz Bosne je odmah opremljeno i na crnomorska ratišta upućeno deset hiljada vojnika, pod zapovjednistvom Bećir-paše Čengića. Oni su prvo stigli u Bender na Dnjestru, gdje su prezimili. Krajem juna 1737. naređeno im je da idu u pomoć tvrđavi Kara Kerman, odnosno Oziji. To je danas ukrajinski grad Očakov, na Dnjeparskom limanu, istočno od Odese. Bošnjaci su sa ostalom posadom «hrabro, strpljivo i ustrajno, dan za danom» branili tvrđavu, koju je ruska vojska opkolila sa sve četri strane. Neprijatelj je 14. VI 1737. sa dvije strane zapalio «kuće i saraje» u tvrđavi, a zatim je digao u zrak «četiri glavna stovarišta municije». U strahovitoj eksploziji većina Bošnjaka je izginula, zajedno sa Bećir-pašom, koji je svojim junaštvom zadivio i samu neprijateljsku stranu. Malobrojni preživjeli branioci, uključujući i Bošnjake, bili su zarobljeni.

Na drugoj strani, Austrijanci su na granicama Bosne od proljeća 1737. vršili veliku koncentraciju svojih snaga. Ukupno je osnovano pet tabora vojske, kako bi se Bosna jednovremeno napala sa pet strana. Najveći tabor nalazio se u polju kod Gradiške, na osam sahata od Banje Luke, koja je određena kao prvi cilj austrijskog pohoda na Bosnu. Druga dva tabora su postvljena «preko puta» Cetingrada, Bužima i Stare Ostrovice kod Kulen-Vakufa, kao najisturenijih bosanskih tvrđava. Četvrta austrijska je zauzela položaje prema Zvorniku, koji se smatrao «bosanskom krajinom prema Beogradu, u čijoj se blizini nalazi». Najzad, prpremljena je jedna grupa ćije cilj bio da «presječe puteve koji idu iz Bosne u Rumeliju i Arnautluk», kako s te strane Bosna nebi mogla primiti nikakvu pomoć. Prema austrijskom planu ova bi se grupacija, nakon zauzimanja Niša, «odvojila od glavnine vojske i zauzela Novi Pazar – katanac Bosne.

Namjesnik u Bosni Hećim-oglu Ali-paša je donio hrabru odluku da djeluje samostalno, bez predhodnog obavještavanja i čekanju saglasnosti Carigrada. On je u tom smislu sazvao savjet (divan) bošnjačkih prvaka iz svih kadiluka Bosanskog ejaleta. Tako su se krajem maja 1737. okupili u Travniku na vjećanje svi «ajani, uglednici Sarajeva, iskusni graničari, kadije, šejhovi, muftije i druge učene osobe». Ovaj je skup jednoglasno zaključio da se neprijatelju mora dati otpor.
Austrija je Osmanskoj carevini službeno objavila rat tako što je izaslanik feldmaršala Seckendorfa predao notu o tome niškom paši 14. VII 1737. godine. Samo osam dana kasnije, 23 jula, glavnina austrijske vojske je stiglo pred Niš. Već sutradan, 24. jula, u austrijski glavni stan, nedaleko od Niša, došao je patrijarh Arsenije Šakabenta sa glavarima Vasojevića, Kuča, Pipera, Bratonažića, Klimenata, Hota i Gruda. Tu su primili naređenja da bune narod i napadaju Turke. Posada niške tvrđave predala se bez borbe 28. jula, a isti dan su srpski hajdučki i pobunjenički odredi zaposjeli Novi Pazar, koji je vojnička posada već bila napustila. Time je bila prekinuta veza Bosne sa Carigradom i općenito sa drugim dijelovima Carstva.

To nije obeshrabrilo Ali-pašu, koji je potpuno sačuvao prisebnost duha. Na Travničko polje, kao zborno mjesto, stalno su pristizale nove čete iz svih krajeva Bosne. Dolazilo je «malo i golemo, tko god oružje može nositi», tako da se skupilo, kako Lašvanin bilježi, «čudna vojska, strahovita». Moral je u cijeloj vojsci bio na visokoj razini, jer su stigle vijesti da su Bošnjaci na dva kraja Bosne, kod Lješnice na desnoj obali Drine u Zvorničkom sandžaku i kod stare ostrovice, već nanijeli Austrijancima dva teška poraza.

Prije upada u Bosnu, juna 1737, izdao je car Karlo VI proglas na bosansko pučanstvo kojim poziva svo kršćansko stanovništvo da se pridruži njegovim četama, a što se Bošnjaka («Turaka») tiče, jamči im se lična i imovinska sigurnost, ukoliko otanu mirni i dobrovoljno se predaju. Svojinom i imovinom mogu u tom slučaju slobodno raspolagati i otići kuda žele. Oni kiji bi radi imetka ostali moraju se pokrstiti, jer im pod njegovom vlašću zakon njihove vjere ne može imati mjesta («zakon vire svoje mesta imati nemože»). Ova prijetnja egzistencijalnog i duhovnog uništenja Bošnjaka još je više podigla njihov moral. Navedeni je proglas štampan u 400 primjeraka, latinicom i ćirilicom, na lošem «slavjanskom» jeziku. Proglas je došao u Ali-pašine ruke pa je i vojska okupljena na Travničkom polju znala za njegov vjerski isključiv i prijeteći sadržaj.

Hildburghausen je počeo opsadu Banje Luke 24. VII 1737. godine. Opkoljeni grad se hrabro držao i odbijao sve pozive na predaju. Ali-paša je sa glavninom svoje vojske stigao 2. augusta na oko pola dana hoda od Banje Luke. Tu je izvršen raspored trupa za odlučujući boj. Desno krilo je držao Mehmed-beg Fidahić sa krajiškim kapetanima. Lijevo su bili bosanski alajbezi sa zaimima i timarlijam, njihovom braćom i sinovima. Centrom je neposredno zapovjedao Hećim-oglu Ali-paša sa janjičarima i jednim brojem odreda mobiliziranih širom Bosne.

Odlučujuća bitka počela je oko podne 4. VIII 1737. godine. U pet frontalnih juriša Bošnjaci su do večeri istoga dana potpuno razbili austrijske čete i natjerali ih u paničan bijeg preko Vrbasa, u kojem su se mnogi carski vojnici utopili. Iste noći Hildburghasen je sa svojim štabom napustio bojno polje i 13. augusta se konačno sa preostalom svojom vojskom povukao preko Save.

U međuvremenu je rumelijski beglerbeg Ahmed-paša Ćuprilić pripremio veliku kontraofanzivu, pa je 16. IX 1737, sa vojskom oko 80.000 ljudi, bez borbe povratio Niš. Hećim-oglu Ali-paša je istovremeno krstario po zapadnoj Srbiji, gdje je 12. oktobra sa svojim Bošnjacima potukao kod Valjeva vrlo jake austrijske snage. Tako je okončana ratna kompanja 1737. potpunom pobjedom osmanskog oružja, čemu su Bošnjaci ustvari dali odlučujući doprinos.
Iz knjige: Historija bošnjaka
Autor: Mustafa Imamović


Preuzeto sa: www.umsa.org

__________________________________________________ _

Malo da sta naucimo i iz komsilucke historije.