• Kako je Srbin Milorad Medaković falsifikovao:
    "Gorski Vijenac", Danilov Zakonik, govor Petra I pred boj na Martiniće...    Ovo je iz knjige Dr Radoslava Rotkovića >Crna Gora i Dušanovo Carstvo<,
    koju je izdao 1997. godine GRAFOS, na Cetinju