Akademik Dragan K. Vukčević: Razmeđa svjetova - prilog istoriji našeg mentaliteta
Prikazujem rezultate 1 do 4 od 4

Tema: Akademik Dragan K. Vukčević: Razmeđa svjetova - prilog istoriji našeg mentaliteta

 1. #1
  Obećava
  Učlanjen
  19.04.2006.
  Poruke
  50
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Akademik Dragan K. Vukčević: Razmeđa svjetova - prilog istoriji našeg mentaliteta

  • Akademik Dragan K. VUKČEVIĆ:
   RAZMEĐA SVJETOVA - PRILOG ISTORIJI NAŠEG MENTALITETA
   Dragan K. VUKČEVIĆ
  U potrazi za “skrivenom mapom naše stvarnosti” treba da se “posegne dublje od pojavnog i više od događajnog, da se nazru korijeni zbivanjima u čijem okruženju živimo, i da se naslute uzroci pojava na čijoj površini postojimo - ističe autor eseja, objavljenog u beogradskoj “Republici” još 1998. godine, a koji prenosimo uz saglasnost autora  Skica “dubinskog” viđenja prošlosti Crne Gore  Čovjek je zarobljen svojim zavičajem.1 Ne toliko njegovim prostorom, ni samo vremenom provedenim u njemu. Ne jedino jezikom, niti samo srodstvom već, prije svega, mentalitetom. Onim skrivenim i dubokim strukturama našeg bića koje nosimo u sebi, kao i drage predjele na koje rano navikne naše oko. Uostalom, podsjećanje, razmišljanje, izučavanje svog zavičaja samo su različiti oblici ove vezanosti. Ovaj esej, kao dokaz za to, je pokušaj da se da skica jednog problema, više nego da se uradi nacrt njegovog rješenja. Problem je Crna Gora, njeno postojanje u vremenu i prostoru, i uobličavanje njenog mentaliteta u tim uslovima.
  Povod da se bliže pozabavimo problemom, o kojem ispisujemo ove retke, su događaji naše sadašnjosti. Naše nove diobe i seobe. I zaista, ako bolje pogledamo, upravo one su najtrajnija obilježja našeg postojanja. Prirodno je da se zapitamo: zašto je tako.
  Dosadašnji pristupi prošlosti Crne Gore, po našem mišljenju, ne daju valjan i potpun odgovor na ovo pitanje. Na svojim počecima shvatanje naše prošlosti je bilo pod jakim uticajem mitova, legendi i predanja. Romantičarski odnos prema minulom imao je za cilj više da bodri i hrabri na nova pregnuća i podvige, nego da tačno objasni i pravilno razumije. Zato je takva istoriografija bila više pripremanje za dolazeće, nego jasno i tačno sagledavanje prošlog. 2
  Na razmeđi XIX i XX vijeka takav pristup zamjenjuje drugačije shvatanje. Bila je to pozitivistička istoriografija koja je na brojnim i brižljivo sakupljanim činjenicama gradila svoje stavove i poglede. Brojni istoričari ovog pravca ostavili su nam značajna svjedočanstva o događajima, ljudima, običajima i institucijama jednog vremena.3 Ali, iz današnje perspektive, ovakav pristup prošlosti više podsjeća na temeljito prikupljanje građe, nego na stvaranje sinteze o prošlosti svog naroda.
  Bio je to period koji je jasno pokazao da se treba osloboditi izmišljenog, fantastičnog i nestvarnog i da se treba okrenuti činjenicama od kojih treba praviti fino tkanje istorijske nauke. Ali, ovaj pomak ka činjenicama, koji je značio veliki iskorak u odnosu na dotadašnje shvatanje, ostao je zarobljen istim onim na šta se tako uporno pozivao. Sakupljena građa je ostala horizont njegovog kruga, iz kojeg on nije umio izaći. Empirizam je bio i ostao njegova najznačajnija vrlina i najveća slabost.
  Sredinom XX stoljeća u istorijskoj nauci postaje vladajući marksistički, odnosno istorijsko-materijalistički pogled na društvo. Ekonomski činioci i klasna borba postaju osnovni principi u objašnjenju i razumijevanju, kako sadašnjosti, tako i prošlosti. Veliki reflektor je istorijska nauka okrenula ka ekonomskoj sferi,4 kao ishodistu i ka klasnoj podjeli, kao najvažnijem sukobu u društvu.5
  Ovakav pristup skrenuo je pažnju na jedan dublji sloj stvarnosti, u kojem se i iz kojeg se, kao iz podvodnih struja, polazilo u objašnjavanje pjenušanja površine društvenog života. Bilo je to vrijeme zasnivanja tzv. socijalne istorije.6 Ipak, pokazalo se da su konstrukcije marksističke istoriografije često bile poput Prokrustove postelje za društveni zivot. Tačnije, one su bile modeli nastali na drugačijoj praksi od one na koju su se primjenjivali. No, i pored svega, ovakav pristup objašnjavanja naše prošlosti značio je korak naprijed, jer je ukazivao na potrebu da se događajno i pojavno jedne stvarnosti prouči iz dubljeg sloja koji se ne vidi uvijek golim okom, niti se može odmah zapaziti.
  U tom smislu, marksistička istoriografija znači spuštanje sonde za posmatranje ispod sloja pojavnog u cilju potpunijeg i svestranijeg objašnjenja stvarnosti koja se izučava.
  Pomenuti pravci u tumačenju naše istoriografije su, po našem mišljenju, prirodne stepenice ka onome što bismo mogli nazvati dubinskom i sintetičkom istorijom. Naime, XX vijek u nauci karakteriše ideja dubinskog sagledavanja i objašnjavanja pojava. Ako se prisjetimo značajnih učenja, nastalih u ovom vijeku, onda ćemo vidjeti da u mnogima od njih postoji ovakav pristup. Frojdova psihoanaliza7 i Jungovo otkriće arhetipova u psihologiji,8 Gurvičevo shvatanje društvenih spratova u sociologiji,9 Brodelovo dubinsko sagledavanje prošlosti u istoriji,10 kvantna mehanika u fizici, otkriće DNK u biologiji, Volerstinova škola svjetskog sistema 11 u savremenoj društvenoj nauci, neki su od primjera za potvrdu ovakvog stava.
  Ideja dubine, odnosno dubinskog sagledavanja pojava pokazuje se kao važno teorijsko i metodološko otkriće i postulat. U svjetlosti te ideje smatramo da su sazreli uslovi i za drugačiji pristup sadašnjosti i prošlosti Crne Gore. Ovaj rad je pokušaj da se skicira viđenje prošlosti Crne Gore iz tog ugla. On je nastojanje da se otkrije skrivena mapa naše stvarnosti. Da se posegne dublje od pojavnog i više od događajnog, da se nazru korijeni zbivanjima u čijem okruženju živimo, i da se naslute uzroci pojava na čijoj površini postojimo.

  SLOJEVITO I SLOŽENO

  Jedno od osnovnih teorijskih i metodoloških opredjeljenja od kojih polazimo, jeste razlikovanje slojevitog i složenog u pojavama koje izučavamo. Pod slojevitošću podrazumijevamo vertikalni presjek, odnosno dubinu jedne pojave. To znači da svaka pojava ima svoje spratove. Oni nisu uvijek jednake »debljine« i sto je još važnije - istog značaja. Ni njihov raspored ne mora da je jednom zauvijek dat. Tako predstavljeno, društvo liči na »građevinu« čiju arhitektoniku pažljivo treba otkrivati.
  Složenost jedne pojave znači njen horizontalni presjek. Isticanje različitih aspekata koji se mogu u njoj uočiti. Upravo je složenost pojava bila uzrok toliko pominjanom multimetodološkom pristupu pojavama. Nastojanju da se pojave objasne sa više strana, da se sagledaju prelomljene kroz različite prizme. Zato ova dva pojma ne treba međusobno suprotstavljati, niti, pak, poistovjećivati. U stvari, jedan je okrenut istorijskom u jednoj pojavi, a drugi njenoj sadašnjosti, odnosno njenom sociološkom aspektu.
  Vidljivi simboli ova dva principa su vrijeme i prostor, a dvije nauke koje oličavaju ove principe su istorija i sociologija. Naravno, kao što su ovi principi u stvarnosti povezani i međusobno ukršteni, tako se i vrijeme i prostor jedne pojave ne mogu odvojiti, već čine njeno jedinstvo.

  VRIJEM

  Vrijeme smo shvatili kao suštinu i uzrok slojevitosti jedne pojave. Uzeto samo za sebe i ono se može proučavati u različitim odsjecima i mjeriti različitim jedinicama. Najčešće se shvata u malim razmacima i kraćim periodima. To je dogadjajno vrijeme koje se mjeri smjenama dana i noći, i u kojem se dešavaju brojne promjene. To je vrijeme površine društvenog zivota. Vrijeme u kojem se najbolje osjeća sama stvarnosti. Ono je predmet tzv. događajne istorije.

  ###

  1_Izraz »zarobljen« koristi se u značenju opčinjen, vezan. U tom smislu, ne samo da smo tom zavičaju dužni, kako je govorio I. Andrić, već zavičaj, jednim dijelom bića ne možemo ni da napustimo. Fizička promjena mjesta, odlazak, tu ne znači mnogo. Zato što je zavičaj prvenstveno duhovni pojam.
  2_Za ilustraciju treba pomenuti imena mitropolita Vasilija Petrovića, D. Milakovića, M. Medakovića i dr.
  3_Pozitivistički duh je bio obilježje epohe. Iskustvo umjesto predanja, činjenice namjesto spekulacije i realnost ovog pristupa. Mjesto romantičarskog zanosa bile su odlike. Najznačajniji predstavnici ovog pravca su J. Erdeljanović i njegovi sljedbenici.
  4_Takvi su npr. radovi M. Đurovića: Trgovački kapital u Crnoj Gori (u drugoj polovini XIX i početkom XX vijeka), i Crnogorske finansije (1860-1915), Titograd, 1960. i Ž.Bulajića: Agrarni odnosi u Crnoj Gori (1878-1912), Titograd, 1959.
  5_Sa tog stanovišta su pisane knjige J. Jovanovića: Istorija Crne Gore, II izd. Podgorica, 1995. i B. Pavićevića: Stvaranje crnogorske države, Titograd, 1965.
  6_Na žalost, većina radova odnosi se na ekonomsku i političku istoriju. Drugi slojevi stvarnosti: religiozni, kulturni itd. nisu dovoljno obrađeni.
  7_Svoje stavove Frojd je najpreglednije izložio u djelu: Nova predavanja za uvođenje u psihoanalizu, Novi Sad, 1979.
  8_K. G. Jung: O arhetipovima kolektivno nesvesnog, u knjizi Psihološke rasprave, Novi Sad, 1972.
  9_Ž. Gurvič: Savremeni poziv sociologije, Sarajevo, 1965.
  10_F. Brodel: Dinamika kapitalizma, Novi Sad, 1989. i Mediteran, Beograd, 1955. Spisi o istoriji, Beograd, 1992.
  11_I.Volerstin: Suvremeni svjetski sistem, Zagreb, 1986. 2. #2
  Obećava
  Učlanjen
  19.04.2006.
  Poruke
  50
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano ........................nastavak.................. ........

  Mentalne strukture kao svojevrsne “lovne” mreže  Ispod ovog vremena nalazi se dublji sprat vremena koje sporije protiče i koje se mjeri većim odsjecima. Za njega su potrebne jedinice duzih »koraka«. To je ono vrijeme koje je označeno decenijskim rasponima u kojem se sum života ne osjeća tako jako, i u kojem se promjene dešavaju sporije. U tom vremenu oblikuju se one nevidljive struje čiji će sudari uskovitlati površinu društvenog života. Ovim slojem vremena bavi se tzv. socijalna istorija.
  A najdublji sloj vremena predstavljalo bi ono vrijeme čije su mjerne jedinice stoljeća, ili razdoblja duža od njih. To je vrijeme dugog trajanja. Na izgled statično, u njemu se, kao na velikim dubinama mora, sve što postoji kreće skoro neprimjetno, i potreban je ogroman protok da bi se dogodila veća promjena. To je sloj vremena u kojem se oblikuju mentalne strukture jednog drustva koje izgledaju nepromjenljive. Njega izučava istorija mentaliteta.12
  Jedna od odlika vremena je i njegovo neravnomjerno proticanje.13 Zavisno od sloja koji posmatramo lako možemo uvidjeti kako isti vremenski odsjek pruža potpuno različitu sliku, i zavisno od prizme kroz koju je njen pogled prelomljen. Jedna godina u tzv. događajnoj istoriji znači veoma dug period i istovremeno je gotovo beznačajna u tzv. istoriji dugog trajanja.
  Sa ovim je povezana i nejednosmjernost protoka vremena. Ona znači da tok dogadjaja nije jedanput zauvijek dat, ni svojim ritmom, ni svojim smjerom. Današnja istorija i sociologija napustile su tzv. evolucionu paradigmu, koja je tako zavodljiva bila za velike umove XIX stoljeća.
  Dakle, slojevitost vremena podrazumijeva postojanje više društvenih vremena, različit ritam njihovog proticanja, kao i nejednosmjernost njihovog toka. U suštini, to je unošenje relativnosti u shvatanje društvenih promjena i isticanje da se ista pojava može proučavati sa različitih spratova stvarnosti, pa zavisno od toga, i može (i mora) izgledati različito.14 Uostalom, i mikroskopom, golim okom i teleskopom istu stvarnost vidimo različito.

  PROSTOR

  Prostor je druga bitna, teorijska i metodološka odrednica. Naravno, prostor koji nije shvaćen samo geografski, kao prirodni ambijent u kojem se dešavaju istorijske pojave, već prije svega kao društveni prostor. Ako smo u analizi vremena isticali potrebu izdvajanja različitih njegovih slojeva, u čemu je veliki doprinos dala škola francuskih analista, onda za razumijevanje prostorne dimenzije savremenih pojava treba istaći veliki doprinos tzv. škole svjetskog sistema.15
  Različitim spratovima u vremenskoj podjeli, i različitim dubinama prethodne analize odgovaraju različiti »krugovi« prostorne stvarnosti koja se izučava.
  Tri su osnovna takva »kruga«. To su centar, poluperiferija i periferija. Tekovina je modernog kapitalizma stvaranje takve strukture i slike svijeta. Počev od XIII stoljeća uobličavaju se, oko različitih središta, koncentrični krugovi svijeta. Valja napomenuti da ta središta, kao i njihova sazviježđa (poluperiferije i periferije) nisu jedanput zauvijek dati. Sa ovakvog teorijskog i metodološkog polazišta, po našem mišljenju, treba pristupati i sagledavanju društvene sadašnjosti i prošlosti Crne Gore.
  Vremenska slojevitost ukazuje nam da je svako, pa i naše društvo potopljeno u različite dubine, od kojih svaka ima svoju strukturu, pravilnosti i »logiku«. Istovremeno, prostorna složenost nam ukazuje da svako društvo ima svoje mjesto u nekom od »krugova«, a svaki taj krug, sa svoje strane je svijet za sebe. Tako se prava istina i potpuno saznanje mogu steći jedino ukrštanjem vertikalnog i horizontalnog presjeka, odnosno u vremensko-prostornom sistemu, bilo jedne pojave, bilo čitavog društva.

  SKRIVENE MAPE STVARNOSTI

  Navedeni postulati pokazuju se kao veoma izazovni za objašnjenje i tumačenje problema koji je predmet našeg interesovanja. Naime, Crna Gora (uvijek shvaćena kao dio šireg regiona)16 može se proučavati iz različitih vremenskih slojeva, kao što se može određivati njeno mjesto na mapi svjetskih »krugova«.
  Vremenska slojevitost ukazuje da u prošlosti svakog društva treba razlikovati različita društvena vremena. Naša istoriografija, u dosadašnjem svom postojanju, bila je okrenuta, prije svega, tzv. događajnoj istoriji, odnosno površinskom sloju. To je ono vrijeme koje se mjeri dnevnim, mjesečnim ili godišnjim razdobljima. Vrijeme koje predstavlja pjenušanje na povrsini stvarnosti. Vrijeme koje je rezervisano za hroniku jednog društva.
  Izuzeci su oni koji su u sagledavanju naše prošlosti pokušavali da zahvate dublje od pojavnog i više od dogadjajnog. To je onaj pristup koji nastoji da otkrije dublji ritam stvarnosti i da sazna i sagleda pojave kroz sporija uobličavanja socijalnih struja, čiji su rokovi znatno duži, a promjene mnogo sporije. Na tom tragu se uobličavala marksistička istoriografija, koja je, nažalost, bila zarobljena dogmom o presudnom značaju ekonomskog činioca i suštinskom uticaju klasnog sukoba. U tom ključu ona je objašnjavala i tumačila sve društvene pojave.
  Do onog najdubljeg sloja, ciji je ritam izuzetno spor, a ona se bavi tim, rokovi veoma dugi, naša istoriografska misao veoma teško dolazi. Istorija mentaliteta slojem je dugo bila izvan njenog vidokruga i tek u skorije vrijeme počinje da dobija veće značenje i svoje pristalice. A upravo odatle treba polaziti. To je temelj na kojem treba zidati zgradu istorijskog i sociološkog saznanja. Postojane, jer su dugo uobličavane, mentalne strukture su onaj sloj koji, po našem misljenju, sadrži skrivenu mapu stvarnosti. U njemu se nalaze, kao u kovčegu koji je duboko zakopan, ključevi za razumijevanje zbivanja na površini društvenog života.
  Iz ovog ugla i prošlost i sadašnjost izgledaju sasvim drugačije nego u tzv. pozitivističkoj i evolucionoj paradigmi. Nema više samo jednog društvenog vremena, njegove jednosmjernosti, niti njegovog istog ritma. Stvarnost se pokazuje mnogo složenijom nego što se naslućivalo. A tok njenog razvoja mnogo neizvjesniji nego što se pretpostavljalo. Zato danas jedna paradigma polako ustupa mjesto novom modelu posmatranja društvenih (i ne samo društvenih) pojava.17
  Iz ovog ugla, prošlost Crne Gore ne izgleda više kao evidentiranje značajnih dogadjaja i nabrajanje znamenitih ljudi. Ona nije više ni samo redosljed pojedinih vladara i dinastija. Tačnije, ona je i jedno i drugo, ali i nešto više od toga. A to više od toga jeste i ono najznačajnije u njoj samoj - radjanje, uobličavanje i smjenjivanje mentalnih struktura. Te strukture se pokazuju mnogo značajnijim nego što smo, često, skloni da priznamo. One su svojevrsne mreže u koje su ulovljeni pojedinci, grupe, pa i čitava društva.

  ###

  12_O istoriji mentaliteta vidjeti Z. Dibi: Istorija mentaliteta, Treći program (Radio Beograd), proljeće 1970. str. 303-329.
  13_Interesantno je da ovaj problem umjetnički obrađuje jedan od najvećih svjetskih romana: Čarobni brijeg Tomasa Mana.
  14_Ovdje ostavimo po strani veoma interesantno pitanje metafizičkog pristupa problemu vremena. O tome vidjeti P.D.Uspenski: Tertium organum, Zagreb 1990.
  15_O školi svjetskog sistema vidjeti M. Popović: Ritam sveta (škola svetskog sistema Imanuela Volerstina), Podgorica 1995.
  16_Takav regionalni pristup se i zagovara u studiji Kako otvoriti društvene nauke, Podgorica 1997. čiji su autori I.Volerstin i dr. Sa tog stanovišta proučava Balkan i T. Stojanović u knjizi Balkanska civilizacija, Beograd 1995.
  17_O smjeni paradigmi vidjeti T. Kun: Struktura naučnih revolucija, Beograd 1974.

 3. #3
  Obećava
  Učlanjen
  19.04.2006.
  Poruke
  50
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano ........................nastavak.................. ........

  Istočno od Zapada, zapadno od Istoka  Poput vremenske slojevitosti i prostorna složenost se pokazuje kao teorijski i metodološki plodan postulat. Mjesto koje zauzima Crna Gora u savremenom svjetskom sistemu, kao i mjesto koje je ona zauzimala u prošlosti, bitno određuju događaje, suštinski utiču na institucije i značajno doprinose uspostavljanju sistema vrijednosti i normi jednog društva.

  LOKACIJA

  Odmah treba istaći da je nekada i sada Crna Gora bila daleko (ne uvijek jednako daleko) od centara koji su određivali tok i ritam svjetskih zbivanja. Bili smo i ostali na granici poluperiferije i periferije svjetskog sistema. Crna Gora je, dakle, nekadašnja i današnja provincija.
  Bitno je istaći još jednu činjenicu. A to je nekadašnje postojanje više centara oko kojih su se gradila njihova sazvježđa. U odnosu na nas, oblikovala su se (oblikujući i nas) dva velika centra: Istok i Zapad.18 Njihova određenja nijesu samo geografska, već je njihovo značenje mnogo šire. Pod Istokom podrazumijevamo onaj veliki civilizacijski talas koji nas je zapljuskivao, geografski gledano, sa istoka. Pod Zapadom podrazumijevamo drugi takav talas koji se lomio o naše obale dopirući sa zapada. A Crna Gora je postojala i opstajala na razmeđi tih velikih civilizacijskih krugova, na razmeđi različitih svjetova. Imali smo veliku nesreću da budemo istočno od Zapada i zapadno od Istoka, kako je govorio jedan od naših velikih duhovnika.

  UTICAJ S ISTOKA

  Svaki od ovih civilizacijskih krugova, pod čijim se uticajem uobličavao onaj najdublji sloj društvene stvarnosti, za čije stvaranje je potrebno vrijeme dugog trajanja, uzet sam za sebe pokazuje se kao raznorodan. On je poput akorda u koji se slivaju različiti tonovi uzajamno se dopunjujući i pojačavajući. Taj Istok (uvijek treba reći - u odnosu na nas) predstavljaju: Vizantija, Rusija i Turska. To su tri velika centra, pod čijim uticajem se oblikovalo sve ono što je dolazilo, geografski gledano, sa naše istočne strane. Svi oni ostavili su neizbrisiv trag na formiranje našeg mentaliteta, iako nisu uticali na isti način i u jednakoj mjeri.
  Među pomenutim uticajima vremenski najstariji je uticaj koji je dolazio iz velike i nekada moćne vizantijske države. I sama nastala kao dio velike rimske imperije, Vizantija je bila velika sinteza.19 Sjedinila je u sebi velike tekovine rimskog prava i grčke filosofije. Iako joj nijesmo etnički pripadali naše srednjovekovne države trpjele su snažan uticaj moćne vizantijske kulture. Doduše, u vremenu kada je ona bila na umoru.20
  Poslije propasti vizantijske države uticaj Istoka dolazio je iz dva središta. Jedan pravac je imao izvor u Rusiji, a drugi u Turskoj. Međusobno suprotstavljeni, oni su se ukrstali, međusobno borili i poništavali, ali snažno oblikujući mentalitet našeg društva i ostavljajući trag u jeziku, religiji, običajima, pravu i brojnim institucijama.
  Ipak, od svih uticaja koji su dolazili sa Istoka najznačajniji za nas je uticaj pravoslavne Rusije.21 Zasnovan na etničkoj bliskosti, pojačan jezičkom srodnošću i učvršćen religijskom pripadnošću, uticaj Rusije je jedna od konstanti naše viševjekovne prošlosti.
  Na taj način uticaji koji su dolazili sa Istoka činili su Crnu Goru zavisnom od onoga što se zbivalo u velikim centrima: Konstantinopolju, Istanbulu, Moskvi i Petrogradu. Tako smo se kroz vjekove oblikovali kao istočna provincija. Treba istaći da ovo nije bio samo kratak period naše prošlosti, već njena konstanta.

  ZAPADNI UTICAJI

  Drugi civilizacijski krug pod čijim se uticajem uobličavao naš mentalitet je onaj koji opštim imenom nazivamo Zapad. U stvari, to je mediteranski uticaj. Za razliku od uticaja Istoka koji se kopnom širio, uticaj civilizacije Zapada je, prije svega, dolazio morem. Njega su nosili brodovi, a kristalizovao se u primorskim gradovima. Zračio je sa obale.
  Kao i kod uticaja Istoka, i ovdje imamo različite centre iz kojih su kretali talasi koji su zapljuskivali naše obale. Prije svega to je uticaj Venecije, zatim Austro-Ugarske, u jednom kratkom intervalu Francuske, a u poznijem vremenu Amerike.
  Boka i Primorje, kao južno podnožje Crne Gore, bila su pristanista u koja su se iskrcavale robe, dolazile ideje i stvarale navike koje su kretale iz ovih moćnih društava. Tako se mediteranski uticaj širio sa jugozapada Crne Gore i polako dopirao i u njene udaljenije krajeve. On je nosio jednu novu ekonomiju, moderniju svojinu i savremenije norme. Sa njim nam je i davne 1494. godine došla i štamparija u kojoj su štampane naše prve knjige.22
  Ali, kao i kod uticaja Istoka, tako je i uticaj Zapada od našeg društva stvarao provinciju Zapada. Bili smo daleko od ondašnjih centara i činili smo oblasti koje se u savremenoj nauci nazivaju poluperifernim i perifernim društvima. No, za ovu analizu je bitno da se ovaj uticaj sučeljavao, suprotstavljao i uravnoteživao sa uticajem koji je dolazio sa Istoka, bitno utičući na formiranje mentaliteta našeg društva i stvarajući tako trajne naslage u našem kolektivnom biću.23
  Ova analiza pokazuje da se nalazimo između civilizacijskih krugova Istoka i Zapada. Da postojimo na razmeđi svjetova. Tačnije rečeno, nalazimo se na obodu ova dva velika i moćna svijeta. Tako mi predstavljamo dvostruku provinciju. Istovremeno smo provincija Istoka i provincija Zapada. To je, po našem mišljenju, jedna od čvornih tačaka za razumijevanje naše prošlosti, naše sadašnjosti našeg mentaliteta. U tome je jedan od ključeva za odgonetanje tajni našeg društva i njegove istorije.

  PLURALITET CJELINE

  Postojanju više društvenih vremena odgovara još jedna činjenica. To je postojanje više prostornih (i mentalnih) pojaseva na tlu Crne Gore. U osnovi njih ima tri. To su: Boka i Primorje, Stara Crna Gora i Brda. Ove oblasti su svojevrsni koncentrični krugovi Crne Gore koji osciliraju oko svojih »gravitacionih« centara - naših većih gradova. Za prvi krug su to Kotor (i kasnije Bar), za centralni krug je to Cetinje (i kasnije Podgorica), a za posljednji krug taj centar je Nikšić.
  Na taj način se pokazuje sva slojevitost i složenost Crne Gore. Postojanje, u stvari, »više Crnih Gora«. Ono što je doskora izgledalo kao jedno i jedinstveno, pokazuje se da je sastavljeno iz mnogih slojeva i različitih krugova. Ova činjenica je veoma bitna u analizi ne samo naše prošlosti, već se pokazuje kao veoma korisno teorijsko i metodološko sredstvo u objašnjavanju i razumijevanju naše sadašnjosti.

  ###

  18. Svjesni smo da kada se istaknu krajnosti, onda se zamagli pogled za nijanse i otupi osjećaj za prelaze. Nažalost, svaka težnja jednostavnosti nosi opasnost od uprošćavanja.
  19. Iz ogromne literature izdvajamo samo dva djela, G. Ostrogorski: Istorija Vizantije, Beograd 1969, i D.Obolenski: Vizantijski komonvelt, Beograd 1991.
  20, U tom smislu interesantno je istraživanje prenošenja (»metastaziranja«) kultura. Nije nam prihvatljivo shvatanje koje zastupaju O.Spengler u Propasti Zapada i N. Danilevski u knjizi Rusija i Evropa o zatvorenosti i samodovoljnosti kultura, civilizacija, odnosno kulturno-istorijskih tipova.
  21. Unutar sebe i Rusija je bila podijeljena izmedju svoga Istoka i Zapada. Vidjeti o tome poglede N. J. Danilevskog u njegovoj čuvenoj knjizi Rusija i Evropa, Beograd 1994, i V.S.S.Solovjova iznjete u nizu polemičkih članaka Rusko nacionalno pitanje, Podgorica - Cetinje 1995. O ovoj podvojenosti govori interesantna studija Dž. Bilingtona: Ikona i sjekira (istorija ruske kulture, jedno tumačenje), Beograd 1988.
  22. Ovdje ostavljamo po strani izuzetno važno pitanje - sadržine uticaja Istoka i Zapada. Ta analiza bi pokazala da su ova dva svijeta sazdana na različitim temeljima, da su usmjerena ka različitim ciljevima i da žive različitim stilovima. Tom temom, sa psiholočkog stanovista, bavi se K.G.Jung u eseju Razlika izmedju istočnjačkog i zapadnog misljenja, u pomenutoj knjizi Psiholoske rasprave.
  23. Studija P. Mijovića: Pradavne i davne kulture Crne Gore, Titograd 1987, pokazuje brojne slojeve koje su ostavile razne kulture na našem tlu.

 4. #4
  Obećava
  Učlanjen
  19.04.2006.
  Poruke
  50
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano ........................nastavak.................. ........

  Kao stijena o koju se lome talasi dvaju mora  Određena kao dvostruka provincija, Crna Gora se tako i uobličavala, prije svega kroz svoj mentalitet. Da odmah pojasnimo.

  MENTALITET I KARAKTER

  Mentalitet jednog društva smatramo kao srednji i posredni član između dva pojma - civilizacije, kao opštijeg, s jedne strane, i karaktera kao pojedinačnog, s druge strane. Tako civilizacija, mentalitet i karakter, u stvari, predstavljaju ono opšte, posebno i pojedinačno što se međusobno preplijeće, čini jedinstvo, a ipak ga treba razlikovati.
  Kao između dva velika magneta, i naš mentalitet su oblikovali talasi, uticaji i strujanja koji su nas zapljuskivali sa različitih obala i vukli na različite strane. Treba reći da svi talasi koji su dolazili do nas nijesu bili iste jačine, jednakog značaja i podjednakog dometa. Nijesu uvijek bili istovremeni, niti simetrični. Ali jesu pokušavali da se uravnoteže i međusobno neutrališu.24
  To talasanje društvenog života činilo je stvarnost uvijek nemirnom, a granicu između tih svjetova nestabilnom i krvavom. Otud, po našem misljenju, toliko neodmjerenosti, neracionalnosti i odsustva osjećaja za kontinuitet u našem biću. Najbolji izraz takvog stanja su najtrajnije odrednice naše prošlosti: diobe i seobe. (Možda i nije slučajno da dva velika romana naše književnosti upravo nose takav naslov! I da je najveći ep koji je stvorio duh našeg naroda posvećen unutrašnjem raskolu i traganju za svojim jedinstvom.)25
  Istovremeno, jedanput formirane takve mentalne strukture postaju činilac koji dalje oblikuje život jednog društva. One nastaju u onom najdubljem sloju vremena predviđene da se sporo mijenjaju i da dugo traju. One su ona skrivena mapa koju nastoji da skicira istorija mentaliteta. Naši veliki istraživači narodnog mentaliteta ukazali su na osobenosti o kojima govorimo i naslutili njegove uzroke. Međutim, još uvijek nemamo cjelovito i sistematsko djelo koje bi dalo potpunije objašnjenje i dublje razumijevanje ovog procesa.

  DVOSTRUKA PROVINCIJA

  Analiza Crne Gore kao dvostruke provincije Istoka i Zapada i traganje za uticajima njihovih civilizacija na naše društvo može se i relativno precizno posmatrati preko određenih pokazatelja.
  Iseljavanja ljudi sa naših područja je jedan od takvih putokaza. Putevi na koje su kretali, motivi koji su ih nosili i odredišta u koja su stizali, pokazuju gdje su osnovni pravci iseljavanja naših ljudi.26
  Jedan od pokazatelja je takođe i školovanje ljudi iz nekadašnje Crne Gore. Škole koje su pohađali, univerziteti na kojima su se obrazovali i sredine u koje su dolazili dosta govore o uticajima pod kojima su se tada nalazili obrazovani ljudi.
  Struktura, količina i kvalitet stranog kapitala koji se ulagao u naše firme uz čiju pomoć su se otvarala nova preduzeća, takođe pokazuju uticaj koji je naše društvo trpjelo.
  Diplomatski odnosi, prepiska, posjete i otvaranje poslanstava sadrže vrlo važne podatke o raznorodnim uticajima, pritiscima, ponekad i ucjenama, kojima smo bili izloženi. Pod njima se uobličavala naša unutrašnja i spoljna politika.27
  Interesantan pokazatelj je i analiza spoljašnjih uticaja na nastanak i uobličavanje našeg prava. Vidljivi su strani tragovi na pojedinim institucijama, pravilima i sankcijama u našem unutrašnjem pravu. To su pramenovi koji su izatkani negdje daleko, a postali su organski dio našeg pravnog poretka.28
  Pomenuli smo samo neke od značajnijih pokazatelja preko kojih se može dosta precizno analizirati uticaj jedne ili druge strane na uobličavanje našeg društva. Tako se istorija mentaliteta pojavljuje kao svojevrsna sinteza mnogih drugih nauka koje joj služe kao osnova za njene zaključke. Istovremeno, pokazuje se da je neophodno pripremiti više stepenica da bi se ugazila ona na kojoj se stvara cjelovita slika i sintetički pogled na prošlost jednog društva. Nažalost, za sada ne možemo reći da je naša nauka prošla taj niz stepenica, niti da su još stvoreni uslovi za sintezu o kojoj govorimo.
  *Poceli smo ovaj rad stavom da je čovjek zarobljen svojim zavičajem. Naše istraživanje možemo upotpuniti činjenicom da nas zavičaj snažno vezuje svojim mentalnim strukturama, kojih se ne oslobađamo ni onda kada ga fizički napustimo, ni kada promijenimo geografsku sredinu. Vjerujemo da taj uticaj traje znatno duže i od generacije koja je prestala da živi u mjestu svog rodjenja. Poput prvobitnog grijeha on pada i na kasnija pokoljenja.
  Ovo istraživanje, iako dato samo kao skica jednog problema, a ne kao njegovo rješenje, dovelo nas je do zaključka da mjesto na kojem postojimo i društvo kojem pripadamo, stoje kao stijena o koju se lome talasi dvaju mora. Ona je svojevrsno vajarsko djelo, uobličeno snagom tih talasa koji su se otkinuli sa dalekih obala. Postojimo kao dvostruka provincija raznorodnih i moćnih svjetova čiji se uticaji i danas snažno preplijeću na njihovom razmeđu.
  Pod uticajem tih velikih civilizacija, koje su veoma raznorodne kada se uzmu same za sebe, mi smo u onim dugim vremenskim periodima na koje ukazuje dubinska istorija, uobličavali svoj mentalitet. Upravo taj mentalitet se pokazuje kao čvorna tačka za razumijevanje i naše prošlosti i naše sadašnjosti. Otkriće njegovog izvora i saznanje njegovog porijekla pomažu nam da shvatimo dvije činjenice.
  S jedne strane, to je saznanje da nijesmo nikada bili, a da smo to još manje danas, značajan centar. Time, ukoliko želimo da budemo iskreni prema sebi i objektivni prema drugima, možemo stvarati uslove za prevladavanje etnocentrizma. Samo pristup koji je u polazištu širi od države, u namjeri obuhvatniji od nacije i koji zahvata duži vremenski period može nam poslužiti za stvaranje objektivnije slike i o sebi.
  S druge strane, ovo saznanje može biti i osnova razumnije politike u traganju za ravnotežom između moćnih svjetova na čijim talasima se lelujamo. Suština te ravnoteže treba da bude otvorenost i mjera. Otvorenost za ono sto nam dolazi sa različitih strana i mjera u njegovom prihvatanju. Bitno je istaći da jedanput postignuta ravnoteža ne znači i njeno trajno ostvarenje.
  Zato nam se čini veoma poučnim već pominjani događaj s kraja XV vijeka. A tada je ondašnji vladar male državice sa naših prostora u dalekoj Veneciji, na Zapadu, kupio jedan od najvećih izuma tog vremena - štampariju. Tom štamparijom on je štampao riječ koja mu je dolazila sa Istoka. Iz tog razloga štampanje naše prve knjige nije samo događaj od velikog kulturnog značaja, već nosi u sebi i duboku simboliku. Pritiješnjeni između različitih svjetova i raznorodnih civilizacija mi možemo postojati i opstajati samo tragajući za ravnotežom između njih. Pokušavajući da budemo ne istureni borbeni odred jednih protiv drugih, već most pružen od jednih prema drugima. Prirodno je da na početku njegove izgradnje mora postojati svijest o njegovoj potrebi.

  ###

  24_Potrebna bi bila čitava studija da se objasni porijeklo, domet i posljedice i samo jednog ovakvog talasa.
  25_Na to ukazuju veliki istrazivači i poznavaoci našeg mentaliteta J. Cvijić u svom djelu Balkansko poluostrvo, Beograd 1987, kao i V. Dvorniković u Karakterologiji Jugoslovena, Beograd 1992.
  26_Vidjeti studiju Đ. Pejovića: Iseljavanje Crnogoraca u XIX vijeku, Titograd 1962.
  27_Uostalom, za ilustraciju možemo navesti snažan sukob između guvernadura i crnogorskih vladika iz XVIII i sa početka XIX vijeka koji je bio pod direktnim uticajem moćnih sila Istoka i Zapada oko političke prevlasti u ondašnjoj Crnoj Gori. 28_O tome vidjeti P. Stojanović: Nastajanje prava u savremenoj Crnoj Gori (1850-1900), CANU, Titograd 1991.  (KRAJ)

Slične teme

 1. Vukčević putuje u Albaniju
  Autor systemofadown u forumu Politika
  Odgovora: 13
  Poslednja poruka: 25.09.2008., 12:30
 2. "Pravda" preti Vukčeviću
  Autor Hygieia u forumu Politika
  Odgovora: 19
  Poslednja poruka: 18.09.2008., 13:54
 3. Vukčević: Mladić se ne želi predati
  Autor alkar u forumu Politika
  Odgovora: 49
  Poslednja poruka: 15.09.2008., 16:45
 4. Odgovora: 29
  Poslednja poruka: 17.06.2008., 21:40
 5. Vukčević u Saturnu
  Autor Elvin u forumu Fudbal
  Odgovora: 21
  Poslednja poruka: 06.03.2006., 20:37

Pravila za slanje poruka

 • Ne možete kreirati novu temu
 • Ne možete poslati odgovor
 • Ne možete dodati priloge
 • Ne možete prepraviti svoju poruku
 •