LOPUŠNA DOLINA U BJELOPAVLIĆIMA


Mjesto zaboravljene ljepoteKatuni su u Crnoj Gori oduvijek bili kako praznik za oči, tako i značajna potpora stanovništvu tokom ljetnjih mjeseci. Svako pleme imalo je svoje katune na kojima su izdizali i koji su prosto vrvjeli od života.
Danas je drugačije. Katuni su zaboravljeni, a samo još rijetki tokom ljetnjih mjeseci sa svojim bijelim blagom sele na plemenski katun i vraćaju u život usnulu planinu. Jedan od takvih, čija se ljepota može mjeriti sa ostalima je i Lopušna dolina u Bjelopavlićima. Smješten je u prijatnom, zaštitničkom zagrljaju okolnih planina, borove šume i neposrednoj blizini Ostroga.
Lopušna dolina je samo jedan od katuna na koji pravo polažu bratstva Vržegrmci koji su porijeklom ispod Ostroga. Najveći katun su Ponikvice, a tu su i Dubravice, Lopušna dolina, Rudine, Memedovića Do, koji su vlasništvo određenih porodica. Ponikvice su i takođe podijeljene, ali samo do Ilindana kada postaju zajednički katun i kada se organizuje sabor na kojem se okuplja omladina.
- Na ovim katunima ima više porodica, a među njima su Stanišići, koji su porijeklom iz Vinića koji su se pomjeranjem i širenjem naselili pod Ostrog, potom Milatovići, Damjanovići, Mijajlovići... Međutim, mnogi od prvobitnih djelova katuna koji su bili jednako podijeljeni među porodicama do danas su prenošeni i otkupljivani, pa tako usljed te kupoprodaje, sada neko ima veći, neko manji dio, a neko je svoj dio i prodao. Trenutno na ove katune izdiže samo jedna porodica iz Nikšića, a dosta se promijenio i raspored domaćinstava - priča baka Milena Stanišić, koja više od pola vijeka dolazi na ovo mjesto.
Ipak, posljednjih godina na katunima skoro da nema nikog, već se ljudi uglavnom opredjeljuju za gradnju vikendica i povremene posjete.
- Jedini koji je još na katunu i koji ga nije napustio je jedan Damjanović koji živi onako kao što je to rađeno prije sto godina. Mislim da najbitniju ulogu u odumiranju katuna imaju loši putevi, jer su oni žila kucavica za njih. Kod nas je put napravljen prije 20 godina i od tada se, na žalost, slabo održava i obnavlja. Međutim, zahvaljujući tom putu neprekidno se eksploatiše šuma, a oni koji to rade, vode malo računa da to blago nekako kompenzuju. Upropašćavaju put, vuku šumu, a put ostaje i dalje nepristupačan, tako da je ovdje sve teže i teže doći - kaže baka Milena.
Kako ona kaže, prije 25 godina ovdje je bilo naseljeno 15 katuna, a kada je ona tek došla u Stanišiće, sve livade u Ponikvicama i ostalim katunima su obrađivane i košene. Danas tek poneka.
- Držali smo i do 100 ovaca, nekoliko krava, a imali smo ovu planinu Lopušnu dolinu, Dujev do i Vržegrmske Ponikvice. Sjećam se da smo do Petrovdana, tokom boravka ovdje, triput muzli krave i ovce, a poslije do dva puta. Na pašu smo ih tjerali u Ponikvice, koje su bogate prostranim livadama i to je trajalo do Ilindana. Na Ilindan su se pašnjaci zapuštali, dok se na imanju Međeđe zabranjivala se paša na Vaskrs, a na Aranđelovdan zapuštala. Međutim, imanje u Međeđi smo poklonili manastiru. Moj svekar i muž Čedo, te njegovi stričevi zimili su ovdje, brali list i sadijevali ga. Takvo je bilo vrijeme, nije kao danas. Dosta se i teško radilo na katunu, ali se i imalo svega - sira, skorupa, slanine, pršuta, uzgajali su se krompir i kupus. Čini mi se da smo tada bili nekako zadovoljniji. Danas međutim, u kući nemaš ništa što ne kupiš, a većina neće da se bavi ovim poslom - kaže baka Milena.

Zemlja izvora

Najveći katun Ponikvica, poznat i kao Vržegrmske Ponikvice, dugo je bio pod Turcima, ali su se nakon oslobođenja ovog kraja, vržegrmska plemena vratila. Ponikvica je opjevana i u pjesmama, a na njemu se organizuje i Ilindanski sabor. Ovo mjesto je poznato i po brojnim izvorima, a na vojnoj karti upisano je njih 72.
- Slušala sam da je neko rekao da se sveta voda nalazi ispod kamena - a takav je i izvor u Ponikvicama koji se zove Trulo, čija je voda tako hladna da kažu da se od nje odmah ogladni. Sa ovog izvora smo donisili vodu kada je velika suša i punuli burila, za potrebe domaćinstva. Izvor Trulo je uređen i u njegovoj blizini postavljene su klupe koje služe za odmor i druženje. Tu je i improvizovano ognjište na kojem se tokom sabora peku jagnjad ili kada dođu gosti.

Vinićani pod Ostrogom

Bratstvo Stanišića koji porijeklo iz Vinića, prema pričama starijih, iz ovog kraja otišli su još prije 250 godina. Neko se nastanio pod Ostrog, prema nekim izvorima krajem 15. vijeka, a neko je svoje uhljebljenje i život stvorio u Srbiji. Međutim, odakle god da dolaze i gdje god da žive, Stanišići su jedno bratstvo.
Zanimljivo je da je poznati pjevač Miroslav Ilić prilikom dočeka jedne Nove godine, publiku pozdravio riječima: “Dragi moji Vinićani”. Kako kaže baka Milena, iz Vinića su se mnogi otisnuli u Srbiju, pa su po nekom tamošnjem mrčajevskom dolu, nazvali mjesto Mrčajevci. Ilići su i inače bili starosjedioci u Vinićima, potom Milatovići, Mrčajići, Vulići.


D. D. P.