Afekt i navika (I) - Blogovi - Forum Krstarice
Prikaži RSS

Ljubav prema mudrosti

Afekt i navika (I)

Oceni ovaj blog
Za pojedine ljude je karakteristično da reaguju iz afekta. Afekt nije ništa drugo nego reakcija ljudi na njihovu okolinu iz akumuliranog osećanja polusvesnog ega, a ne kroz subjektivnu svest ili inteligenciju. Iako ljudi uvek vrše interakciju s okolinom kroz njihovu inteligenciju ponekad, usled veoma akumuliranih neosmišljenih konflikata, oni postaju toliko snažni da ljudi direktno reaguju iz njih, a ne iz njihove subjektivne svesti.

Zato takvi ispadi imaju iracionalan ili neinteligentan karakter. U takvim momentima poneki ljudi čak mogu i da osete da njihova svesnost prisustvuje celom incidentu kao nemi posmatrač, a da njihovo ponašanje izvire iz nekog izuzetno snažnog osećanja besa koje je doživelo svoj vrhunac i koje mora da se isprazni pošto jedino to može da ublaži nesnosnu napetost koju osećaju u sebi.

Za većinu dece čiji su se roditelji, ili jedan od njih, afektivno ponašali je takođe karakteristčno kasnije afektivno ponašanje. Jedan od razloga je i taj što ponašanje roditelja uvek predstavlja neposredan uzor iz kojeg deca uče svoje ponašanje ili prilagođavanje okolini.

Isto tako, izlivi besa roditelja uvek ostanu neosmišljeni i neshvaćeni od strane dece što se u njima zadrži kao napeto i dramatično osećanje koje postaje stalan i neposredan pratilac njihove svesnosti. Odnosno, afektivno ponašanje roditelja takođe uzrokuje formiranje polusvesnog ega kod dece čime se uzrokuje njihovo kasnije afektivno ponašanje.

Većina ljudi koji afektivno reaguju smatraju da im je to temperament ili njihova priroda i da oni ne mogu da učine bilo šta u vezi sa takvim svojim reakcijama.

Ne samo što takvo ponašanje nije njihova priroda ili suština već ih upravo ono sprečava da razvijaju svoju pravu suštinu i ostvare puni potencijal slobodnih i kreativnih ljudi.


Mračna osećanja besa, bola, straha kao i nagomilane destruktivne misli nisu suština nijednog čoveka, oni su samo rezultat neosmišljenih negativnih iskustava koja su zaklonila njihovu pravu suštinu.

Svaki događaj ili incident u životu ljudi uvek usmeri razvoj njihove svesnosti usled kojeg se formira određeno ponašanje koje može da preraste u veoma snažnu naviku.

Navike po svom karakteru mogu biti pozitivne i negativne. Pozitivne navike doprinose dobrobiti čoveka ili pomažu njegov progresivan razvoj i konstruktivnu interakciju s okolinom. Negativne navike se uvek manifestuju kao nesklad i disfukcionalnost u samom čoveku, a onda i u njegovoj interakciji s okolinom.

Iako negativne navike predstavljaju blaži oblik disfunkcionalnosti, postoje i ekstremniji oblici disfunkcionalnog ponašanja ljudi u vidu zavisnosti i opsesivno prinudnih radnji kao na primer: preterano pranje ruku, čišćenje itd. U vezi s tim, mogu se postaviti i sledeća pitanja:

Zbog čega ljudi formiraju navike? Zašto neki ljudi formiraju negativne i štetne navike dok neki formiraju pozitivne? Isto tako, zašto je kod nekih ljudi prisutna fleksibilnost u pogledu ponašanja, tj. nisu u tolikoj meri skloni formiranju navika?

Odgovor se nalazi u njihovom duhovnom razvoju. Progresivan duhovni razvoj doprinosi formiranju pozitivnih navika ili fleksibilnosti u ponašanju ljudi dok regresivan duhovni razvoj uvek uslovi formiranje negativnih navika.

Naime, ljudi uvek odluče da učine nešto po prvi put u određenim okolnostima pošto im to izgleda kao najpovoljnije rešenje u datoj situaciji. Ukoliko interakcija s okolinom ili određeni incident uslovi interakciju subjektivne svesti s duhovnom svešću postiže se progresivan razvoj svesnosti koji omogućava čoveku njegovo potrebno ponašanje pa samim tim i formiranje pozitivnih navika.

Međutim, ukoliko je interakcija s okolinom suviše dramatična ili destruktivna za subjektivnu svest, ljudi ostaju "zarobljeni" takvim incidentom te se uslovi formiranje polusvesnog ega.

Na taj način se blokira ili onemogućava interakcija subjektivne svesti s duhovnom svešću što uslovi disfunkcionalan razvoj svesnosti jer ona nije u mogućnosti da ostvaruje suštinsko razumevanje.

Pošalji "Afekt i navika (I)" na Facebook Pošalji "Afekt i navika (I)" na Google Pošalji "Afekt i navika (I)" na My Yahoo! Pošalji "Afekt i navika (I)" na Live Pošalji "Afekt i navika (I)" na MySpace Pošalji "Afekt i navika (I)" na Twitter Pošalji "Afekt i navika (I)" na Digg Pošalji "Afekt i navika (I)" na del.icio.us

Komentari

  1. Aribi (avatar)
    Hvala, neke su mi stvari sada jasnije!
  2. sofija06 (avatar)
    Molim. Drago mi je!